Losowe artykuły
2008-06-22 22:17:24

Wygasnięcie stosunku pracy
Wygaśnięcia stosunku pracy nie mogą w żadnym razie wywołać inne zdarzenia. Nie można przyjmować, że umowa o prace na czas określony wygasa z upływem czasu, na który była zawarta

2008-06-01 22:10:18

Cechy leasingu
Ekonomiczny sens leasingu wyraża się w możliwości trwałego korzystania z dóbr o charakterze produkcyjnym i używania ich do prowadzenia działalności gospodarczej w zamian za określoną opłatę pieniężną

Kraków

Dodał admin, 2008-05-29 Autor / Opracowanie: derhase

Wyjątkowość Krakowa wiąże się przede wszystkim z niepowtarzalnym w skali całego kraju dziedzictwem kulturowym ucieleśnionym w jego murach.


Dokonując analizy miasta jako produktu turystycznego nie da się ukryć, że Kraków jest jednym z najważniejszych ośrodków kulturalnych w Polsce, przez wiele osób tradycyjnie uważanym za stolicę kulturalną kraju. Jest również jednym z ważnych ośrodków turystycznych, kulturalnych i zabytkowych w Europie. W Krakowie znajduje się wiele instytucji kulturalnych o istotnym znaczeniu dla życia kulturalnego w Polsce. W Krakowie istnieje 11 dużych teatrów oraz szereg mniejszych, często wystawiających swoje sztuki w małych nastrojowych piwniczkach. Znajduje się tu także pierwszy polski teatr stały, publiczny i zawodowy, Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie, jeden z najstarszych w Polsce. 30 października 2004 rozpoczęła się budowa Opery Krakowskiej przy ul. Lubicz. Obiekt ma być innowacyjny zarówno pod względem architektonicznym, jak i ekologicznym. Sala teatralna ma pomieścić 760 miejsc. Działa tu także Filharmonia im. Karola Szymanowskiego. W mieście znajduje się również ponad 30 muzeów, z których najważniejsze są Państwowe Zbiory Sztuki w Zamku Królewskim na Wawelu, Muzeum Narodowe z dużą kolekcją malarstwa polskiego i światowego, oraz Muzeum Książąt Czartoryskich ze słynnym obrazem Leonarda da Vinci Dama z gronostajem. Jednym z najmłodszych muzeów jest Centrum Sztuki i Techniki Japońskiej "Manggha". Kraków to miasto bogate także w liczne gwiazdy sceny kabaretowej. Do najpopularniejszych krakowskich kabaretów zaliczyć można: Jama Michalina, Formacja Chatelet, Loch Camelot, Piwnica pod Baranami, Kabaret Bunga oraz Kabaret pod Wyrwigroszem.
W Krakowie jest około 40 parków, które łącznie zajmują ok. 318,5 ha (2002) co stanowi niecały procent całkowitej powierzchni miasta. Kraków jest to teren na którym znajduje się wiele cennych gatunków fauny i flory. W Krakowie znajduje się 5 rezerwatów przyrody o łącznej powierzchni 48,6 ha (0,14% powierzchni miasta). Na obszarze miasta Krakowa znajdują się niewielkie zielone obszary wchodzące w skład Zespołów Jurajskich Parków Krajobrazowych. Zespół ten zajmuje się ochroną najwartościowszych terenów Jury Krakowsko-Częstochowskiej m.in. fragmenty parku Bielańsko-Tynieckiego, Tenczyńskiego oraz Dolinek Krakowskich, wraz z ich otulinami. Rzeki, ich doliny oraz zbiorniki wodne to jedne z najciekawszych z przyrodniczego punktu widzenia miejsc w Krakowie.W południowej części stoków wzgórz wapiennych oferują wyśmienite warunki do rozwoju roślinności ciepłolubnej muraw i zarośli kserotermicznych. Do rezerwatów przyrody znajdujących się na terenie Krakowa zalicza się: Bielańskie Skałki, Bonarkę, Panieńskie Skały, Skałki Przegorzalskie oraz Skołczankę.
Ogromna, niespotykana w innych polskich miastach liczba restauracji, kawiarni, pubów i klubów- zlokalizowanych głównie w centrum miasta i wokół niego- sprawia, że nigdzie w kraju nie można smaczniej zjeść, napić się i bawić w równie atrakcyjnie urządzonych wnętrzach. W Krakowie nie brakuje również lokali legendarnych, takich jak chociażby Jama Michalika, Pod Jaszczurami, Wierzynek czy Hawełka. Puby i kluby utrzymują wysoki poziom i gromadzą stałą klientelę. Bardzo ciekawie jest na Kazimierzu, gdzie właściciele starają się nadać swoim lokalom indywidualny rys, często tematyczny, z reguły niecodzienny i zaskakujący.