Losowe artykuły
2008-06-19 22:10:17

Wypalanie traw
Wypalanie traw jest u nas złą tradycją, z którą od lat zmagają się strażacy, policjanci, służby ochrony środowiska.

2008-06-23 22:51:06

Wynagrodzenie gwarancyjne
Wynagrodzenie gwarancyjne - tak powszechnie nazywana jest należność za czas niewykonywania pracy

Efekty magnetyczne

Dodał admin, 2008-06-03 Autor / Opracowanie: nelik1987

Odkrywcą faktu, że płynący w obwodzie prąd może wywoływać efekty magnetyczne był Oersted. Miało to miejsce w 1820 roku.


Efekt ferromagnetyczny
Efekt samorzutnego uporządkowania momentów magnetycznych w materiale, tworzących sieć kryształu w niewielkich obszarach zwanych domenami. Podstawowym warunkiem wystąpienia ferromagnetyzmu jest istnienie w materiale nieskompensowanych spinowych momentów magnetycznych, które mogą występować tylko w atomach z nie zapełnionymi powłokami. Jest to warunek konieczny, warunkiem wystarczającym jest występowanie w strukturze materiału tzw. sił wymiany* o odpowiednio dużej wielkości.
* siły wzajemnego oddziaływania spinowych momentów elektronów prowadzące do spontanicznego upożądkowania orientacji spinów

Efekt diamagnetyczny
Jest to właściwość wszystkich ciał polegająca na tym, że pod wpływem zewnętrznego pola magnetycznego diamagnetyki magnesują się przeciwnie do tego pola. Diamagnetyki w przeciwieństwie do ferro i paramagnetyków są wypychane przez jednorodne pole magnetyczne. Cząsteczka lub atom diamagnetyka wykazują zerowy wypadkowy moment magnetyczny, ponieważ ich wewnętrzne momenty znoszą się.

Efekt paramagnetyczny
Jeżeli w nieobecności pola magnetycznego atomy i jony obdarzone momentami magnetycznymi nie oddziałują magnetycznie wzajemnie na siebie mamy do czynienia z efektem paramagnetycznym. (momenty te na ogół ustawiają się chaotycznie i nie dają żadnego wypadkowego namagnesowania)