Losowe artykuły
2008-06-09 20:32:41

BHP przy ścinaniu
Przy ścinaniu należy posługiwać się tylko sprawnymi narzędziami – młotkami, przecinakami i wycinakami. Nie wolno używać przecinaków ze zbitą, zdeformowaną główką.

2008-06-04 21:42:03

Działanie substancji toksycznych
Trucizna jest to substancja, która po wchłonięciu do organizmu lub wytworzona w organizmie powoduje zaburzenie jego funkcji lub śmierć

BHP przy ścinaniu

Dodał admin, 2008-06-09 Autor / Opracowanie: alul24

Przy ścinaniu należy posługiwać się tylko sprawnymi narzędziami – młotkami, przecinakami i wycinakami. Nie wolno używać przecinaków ze zbitą, zdeformowaną główką.


Podczas ścinania miejsce pracy należy koniecznie ogrodzić osłoną ochronną, np. gęstą siatką metalową. Ponieważ ścinanie jest pracą męczącą, należy przyjąć jak najwygodniejszą pozycję oraz zastosować najbardziej racjonalne chwyty młotka i przecinaka.
Młotek podczas ścinania należy trzymać w odległości ok. 15-30 mm od końca trzonka, a przecinak – 20-25 mm poniżej główki. Podczas ścinania w imadle należy stać penie, prosto z nieco rozstawionymi nogami. Lewą nogę należy wysunąć nieco do przodu, a ciężar ciała przesunąć przede wszystkim na prawą nogę. Płaszczyzna styczna do pleców ślusarza powinna tworzyć z osią imadła kąt wynoszący 45º. Stojąc swobodnie w tej pozycji należy pewnie, celnie i możliwie jak najsilniej uderzać młotkiem w przecinak. Siłę uderzenia należy oczywiście zmieniać w zależności od charakteru ścinania w danym momencie.
W czasie pracy przecinak trzyma się lewą ręką, przyciskając go do miejsca przycinanego. W prawej ręce trzyma się młotek (ciężar ok. 0.5 kg), którym uderza się w główkę przecinaka. Tempo pracy – 50-60 uderzeń na minutę. Nie należy przecinaka ściskać zbyt mocno, aby można było odgiąć rękę w razie nieprostopadłego uderzenia. Dzięki temu zmniejsza się prawdopodobieństwo urazu ręki.
Właściwe prowadzenie przecinaka uzyskuje się przez jego odpowiednie pochylenie. Dolna powierzchnia ostrza powinna tworzyć z powierzchnią obrabianą kąt 5º. Zbyt strome ustawienie przecinaka powoduje nadmierne zagłębienie ostrza w materiale i ciągłe zwiększanie grubości ścinanej warstwy. Natomiast zbyt płaskie ustawienie przecinaka zmniejsza kąt skrawania oraz przyłożenia, a wtedy ostrze wychodzi z materiału. Należy przyzwyczaić się do patrzenia podczas pracy nie na główkę przecinaka, a w miejsce ścinania. Można to osiągnąć dzięki treningowi i doświadczeniu. Młody niedoświadczony ślusarz w obawie przed trafieniem młotkiem w lewą rękę z reguły patrzy na główkę przecinaka dlatego też jego praca nie jest dokładna, nie jak w przypadku doświadczonego ślusarza. Praktyczna nauka prawidłowych chwytów narzędzi podczas ścinania ma więc dla młodych ślusarzy duże znaczenie i powinna być obowiązkowa.
Podczas nauki należy zabezpieczyć lewą rękę od urazów przez założenie specjalnej osłony lub rękawicy. Można też używać tarczy ochronnej założonej na przecinak. Przy pracy w trudno dostępnych miejscach, tam gdzie ręka mogłaby zetknąć się z obrabianym detalem, wskazane jest używanie specjalnych uchwytów. Praca przecinakiem bez zabezpieczenia ręki grozi poważnymi urazami.