Losowe artykuły
2008-07-10 21:38:24

Przekazywania informacji w internecie
Porozumiewanie się w sposób „wirtualny” od kilku lat na całym świecie staje się procesem coraz bardziej zintensyfikowanym.

2008-06-03 21:13:58

Klasyfikacja kredytów
W polskim systemie bankowym stosuje się wiele kredytów, klasyfikowanych według różnych kryteriów: przedmiotu kredytowania, okresu kredytowania, formy kredytu, sposobu zabezpieczenia kredytu

Podział stali

Dodał admin, 2008-06-09 Autor / Opracowanie: alul24

Stal otrzymuje się z surówki w procesie świeżenia - w nowoczesnych instalacjach hutniczych dominują piece konwertorowe, łukowe, próżniowe, pozwalające na uzyskanie najwyższej jakości stali.


<  1  2  3  4  5  6  


Ze względu na rodzaj i udział składników stopowych:

Stal węglowa - stal, w której pierwiastkiem kształtującym jej charakterystyki jest węgiel.
Stal węglowa stosowana jest powszechnie przy wytwarzaniu konstrukcji oraz części urządzeń mechanicznych, wszędzie tam, gdzie jej charakterystyki są wystarczające.
Stale węglowe dzieli się na:

stale węglowe zwykłej jakości – stosowane bez dodatkowej obróbki

stale węglowe podwyższonej jakości
– często poddawane dodatkowej obróbce cieplnej lub chemicznej.

W zależności od zawartości węgla dzielimy je na:

stale niskowęglowe - o zawartości węgla do około 0,3%
stale średniowęglowe - o zawartości od 0,3 do 0,6%
stale wysokowęglowe - o zawartości powyżej 0,6%

Stal stopowa – stal, w której oprócz węgla występują inne dodatki stopowe o zawartości od kilku do nawet kilkudziesięciu procent, zmieniające w znaczny sposób charakterystyki stali. Dodatki stopowe dodaje się by: podnieść hartowność stali, uzyskać większą wytrzymałość stali, zmienić pewne właściwości fizyczne i chemiczne stali.