Losowe artykuły
2008-07-13 18:43:07

Działalność gospodarcza
Według prawa działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż

2008-06-10 20:24:10

Ekologia a przemysł
Coraz częściej planując budowę nowych zakładów, bierze się pod uwagę potencjalne zagrożenie środowiska przyrodniczego.

Układ krążenia

Dodał admin, 2008-06-11 Autor / Opracowanie: Dominika Bańkowska

Składa się on z dwóch układów: zawierającego krew (sanguis) i c h ł o n k ę (lympha). Krew krąży w zamkniętym systemie rur, wprawiana w ruch przez serce.


<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10    >

 Włókna biegnące okrężnie lub śrubowate zmniejszają koncentrycznie światło komór. Jednak komory nie mogłyby się opróżnić całkowicie, gdyby nie skurcz włókien podłużnych wewnętrznych, które kurcząc się grubieją i w ten sposób wypełniają resztę światła komór.
Kurczące się włókna podłużne spełniają jeszcze jedno zadanie. Skracając się zbliżają one pierścienie włókniste do koniuszka serca. W ten sposób rozciągają one przedsionki, które mogą się dzięki temu wypełniać krwią. Co ważniejsze, skurcz włókien podłużnych nie pozwala na wydłużenie się komór serca pod wpływem skurczu włókien mięśniowych okrężnych.
Układ przewodzący serca
Badając mięśniówkę serca, dostrzegamy w niej włókna odmienne od głównej masy mięśniowej. Są one jaśniejsze i u niektórych zwierząt dają się dostrzec gołym okiem. Skupienia tej swoistej tkanki mięśniowej, odmiennej od tkanki poprzecznie prążkowanej mięśnia sercowego, tworzą układ przewodzący serca, złożony z węzłów i pęczków włókien. Układ ten składa się z węzła zatokowo przedsionkowego— Keith-Flack), węzła przedsionkowo-komorowego— Aschoff-Tavara) iż pęczka przedsionkowo-komorowego. Stanowi on jedyny pomost między błoną mięśniową przedsionków i komór.
Badania nad czynnością tego układu wykazały, że ma on znamienną właściwość. Mogą w nim powstawać bodźce, wywołujące skurcze mięśnia sercowego. Bodźce te powstają w węźle zatokowo przedsionkowym leżącym w ścianie przedsionka prawego, który w postaci wydłużonego skupienia wspomnianej swoistej tkanki swą szerszą częścią obejmuje brzeg przedni ujścia żyły głównej górnej i dalej ciągnie się wzdłuż grzebienia granicznego. Węzeł ma wymiary średnio 30 x 3 x 2 mm. Anatomicznie nie stwierdzono dróg prowadzących do węzła przedsionkowo-komorowego.
Węzeł przedsionkowo-komorowy leży po stronie prawej przegrody przedsionkowo-komorowej. Ten wydłużony węzeł, o wymiarach 6 x 2-4 mm, przedłuża się do przodu, tworząc pęczek przedsionkowo-komorowy . Jego część początkowa — pień (truncus fasciculi His) — biegnie ku przodowi nad trójkątem włóknistym prawym i wnika do części błoniastej przegrody między komorowej. Na granicy między częścią błoniastą a mięśniową przegrody dzieli się na dwie odnogi: prawą i lewą (crus dextrum et sinistrum). Odnogi te schodzą po obu stronach przegrody międzykomorowej, leżąc bezpośrednio pod wsierdziem. U dołu odnogi dzielą się na liczne gałązki, które biegną do beleczek mięśniowych i wstępują do mięśni brodawkowatych.
Jamy serca