Losowe artykuły
2008-06-18 21:06:29

Marketing
Marketing to sztuka zdobywania utrzymywania i rozwijania klienta poprzez tworzenie dawanie i komunikowanie mu wartości, które maja dla niego największe znaczenie

2008-06-17 20:44:27

Diagnostyka w wychowaniu resocjalizującym
Przedmiotem diagnozy resocjalizacyjnej są wszelkie negatywne lub nieadekwatne reakcje jednostek na wymogi i nakazy wynikające z przypisanych im ról społecznych

układ pokarmowy

Dodał admin, 2008-06-11 Autor / Opracowanie: Dominika Bańkowska

Najważniejszym zadaniem układu pokarmowego człowieka jest pobieranie pokarmów i wody, trawienie i przyswajanie składników odżywczych oraz niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu.


1  2  3  4  5  6    >

JAMA USTNA
(Cavum oris)
Jama ustna stanowi początkowy odcinek przewodu pokarmowego. Ku przodowi otwiera się szparą ust , natomiast ku tyłowi łączy się z gardłem poprzez cieśń gardzieli.
W jamie ustnej wyróżnia się:
•  przedsionek jamy ustnej
• jamę ustną właściwą
 PRZEDSIONEK JAMY USTNEJ
(Vestibulum oris)
Przedsionek jamy ustnej jest szczelinowatą przestrzenią, zawartą pomiędzy wewnętrz¬nymi powierzchniami warg i policzków oraz zewnętrznymi powierzchniami zębów i dzią¬seł górnych i dolnych.
Jego ograniczenia stanowią:
• od przodu, wewnętrzne powierzchnie warg: górnej i dolnej;
• od boków, wewnętrzne powierzchnie policzków;
• od tyłu i przyśrodkowo, wyrostki zębodołowe szczęk i część zębodołowa żuchwy, pokryte dziąsłami, wraz z zębami.
Do przedsionka jamy ustnej uchodzą:
• przewody ślinianek przyusznych (prawej i lewej);
• gruczoły wargowe;
• gruczoły policzkowe;
• gruczoły trzonowe.
Wargi ust (labia oris)
Wyróżniamy dwie wargi ust: górną i dolną. Ograniczają one szparę ust. Wargi są połączone z sobą, z prawej i lewej strony, a miej¬sca ich połączenia noszą nazwę kątów ust. Kąty ust ograniczają szparę ust od boku. Sięga ona mniej więcej od kłów lewych do prawych. W wardze wyróżnia¬my część skórną, część śluzową i część pośrednią, czyli czerwień wargi, w obrębie, której skóra przechodzi w błonę śluzową. Podłoże wargi tworzy mięsień okrężny ust, który w obrębie czerwieni uwypukla się haczykowato na granicy części pośredniej i skórnej.

Policzki (buccae]
Policzki PRZEDSIONEK JAMY USTNEJ
(Vestibulum oris)
Przedsionek jamy ustnej jest szczelinowatą przestrzenią, zawartą pomiędzy wewnętrz¬nymi powierzchniami warg i policzków oraz zewnętrznymi powierzchniami zębów i dzią¬seł górnych i dolnych.
zajmują okolicę od kąta ust do małżowiny usznej i od tuku jarzmowego do brzegu dolnego żuchwy. Ściana przedsionka jamy ustnej w okolicy policzka składa się z sześciu warstw. Wyróżniamy:
• skórę;
• tkankę tłuszczową;
• powięź policzkowo-gardłową;
• mięsień policzkowy;
• warstwę gruczołów (gruczoły policzkowe i mniej liczne gruczoły tarczowe i gru¬czoły łojowe);
• błonę śluzową.