Losowe artykuły
2008-06-18 22:27:00

Rynek kapitałowy
Rynek kapitałowy jest segmentem rynku finansowego, który tworzą transakcje zawierane długoterminowymi instrumentami finansowymi,

2008-06-10 20:35:22

Przemysł chemiczny
Cechą przemysłu chemicznego jest wieloetapowość i złożoność procesów technologicznych, co powoduje tendencje do koncentracji produkcji w wielkich kombinatach.

układ pokarmowy

Dodał admin, 2008-06-11 Autor / Opracowanie: Dominika Bańkowska

Najważniejszym zadaniem układu pokarmowego człowieka jest pobieranie pokarmów i wody, trawienie i przyswajanie składników odżywczych oraz niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu.


<  1  2  3  4  5  6    >


JAMA USTNA WŁAŚCIWA (Cavum oris proprium)
Jest przestrzenią położoną do wewnątrz od dziąseł i zębów szczęk i żuchwy.
Jej ograniczenia tworzą:
• od góry, podniebienie twarde i miękkie;
• od dołu, okolica podjęzykowa, umieszczona na przeponie jamy ustnej;
• od przodu i boków, wyrostki zębodołowe szczęk i część zębodołowa żuchwy, po¬kryte dziąsłami wraz z zębami;
• ku tyłowi jama ustna komunikuje się z częścią ustną gardła poprzez cieśń gar¬dzieli
Podniebienie (palatum)
Stanowi ścianę górną jamy ustnej. Wyróżniamy w nim dwa odcinki: przedni, mają¬cy podstawę kostną, tzw. podniebienie twarde, i tylny, będący fał¬dem utworzonym przez błonę śluzową i mięśnie, tzw. podniebienie miękkie.
GRUCZOŁY JAMY USTNEJ (Glandulae oris)
Błona śluzowa jamy ustnej jest zwilżana wydzieliną gruczołów, zwanych ślinianka-mi lub gruczołami ślinowymi. Ich wydzielina - ślina - może mieć charakter surowiczy, śluzowy lub mieszany. Ze względu na położenie wyróżnia się następujące gruczoły śli¬nowe:
• ślinianki przyuszne
• ślinianki podżuchwowe ,
• ślinianki podjęzykowe
• gruczoły policzkowe;
• gruczoły wargowe
• gruczoły podniebienne
• gruczoły językowe ,
• gruczoły trzonowe.
GARDŁO
(Pharyx)
Jest kolejnym, po jamie ustnej, odcinkiem przewodu pokarmowego. Leży do tyłu od jamy nosowej, jamy ustnej i krtani. Sięga od podstawy czaszki do poziomu dolnego brzegu trzonu kręgu C6, przechodząc ku dołowi w przełyk. Do tyłu od gardła znajduje się przestrzeń zagardłowa, a po bokach przestrzenie przygardłowe. Te trzy przestrzenie tworzą wspólnie przestrzeń okołogardłową. Ze względu na sąsiedztwo ściany przedniej gardła oraz otwory znajdujące się w tej ścianie, w gardle wyróżniamy trzy piętra:
• górne - tzw. część nosową gardła
• środkowe - tzw. część ustną gardła
• dolne - tzw. część krtaniową gardła ,
Ściana gardła zbudowana jest z czterech warstw. Idąc od wewnątrz do zewnątrz, są to:
• błona śluzowa;
• błona włóknista (zamiast błony podśluzowej);
• błona mięśniowa;
• błona zewnętrzna - przydanka łącznotkankowa.
Jest to przestrzeń ograniczona ścianami gardła. Ze względu na sąsiedztwo ściany przedniej gardła i otwory znajdujące się w tej ścianie w gardle wyróżniamy trzy piętra (części): górne - część nosową gardła, środkowe - część ustną gardła i dolne - część krtaniową gardła. Każda z tych części ma dwie ściany boczne i ścianę tylną, część no¬sowa ma dodatkowo ścianę górną.
- Część nosowa gardła
Ku przodowi łączy się poprzez nozdrza tylne z jamą nosową. Na przej¬ściu ściany górnej w tylną widoczny jest nieparzysty migdałek gardłowy, tzw. migdałek trzeci. Na ścianie bocznej, na poziomie małżowiny nosowej dolnej, widoczne jest ujście gardłowe trąbki słuchowej, które prowadzi do trąbki słuchowej. Ma ono kształt trójkąta i jest ograni¬czone:
- od przodu, wargą przednią, utworzoną przez blaszkę boczną części chrzestnej trąbki słuchowej. Ku dołowi przedłuża się w fałd trąbkowo-podniebienny;
- od góry i tyłu, wargą tylną, zwaną też wałem trąbkowym, utworzoną przez blaszkę przyśrodkową chrząstki trąbki słu¬chowej. Ku dołowi przedłuża się w fałd trąbkowo-gardłowy, którego podłożem jest mięsień trąbkowo-gardłowy