Losowe artykuły
2008-06-10 21:36:15

Kinezyterapia
Badanie podmiotowe polega na uzyskaniu od chorego informacji dotyczących: obecnie zgłaszanych dolegliwości, chorób przebytych, warunków rodzinnych, bytowania i pracy.

2008-06-09 21:26:34

Monnari
Marka Monnari istnieje na polskim rynku od 1988 roku, kiedy to powstała spółka cywilna o tej samej nazwie.

układ pokarmowy

Dodał admin, 2008-06-11 Autor / Opracowanie: Dominika Bańkowska

Najważniejszym zadaniem układu pokarmowego człowieka jest pobieranie pokarmów i wody, trawienie i przyswajanie składników odżywczych oraz niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu.


<  1  2  3  4  5  6    >


PRZEŁYK
(Esophagus)
Pochodzenie rozwojowe: powstaje z początkowego odcinka endodermalnego jelita przedniego.
Jest rurą mięśniowo-błoniastą łączącą gardło z żołądkiem, długości ok. 25-30 cm. Średnica waha się w zależności od stanu napięcia mięśniówki od 13 do 25 mm. Rozpo¬czyna się ku tyłowi od chrząstki pierścieniowatej krtani na wysokości C6. Kończy się u dołu na wysokości Thl l, łącząc się z wpustem żołądka. Miejsce to w rzucie na ścianę przednią klatki piersiowej znajduje się na poziomie podstawy wyrostka mieczykowatego nieco na lewo od linii pośrodkowej.
JAMA BRZUSZNA

W obrębie jamy brzusznej wyróżniamy przestrzeń wewnątrzotrzewnową  i przestrzeń zewnątrzotrzewnową .
Jama otrzewnowa  jest to szczelinowata przestrzeń, zawarta mię¬dzy otrzewną ścienną  a trzewną .
Położenie wewnątrzotrzewnowe  narządu jest to położenie narządu w przestrzeni ograniczonej otrzewną ścienną. Narząd leżący wewnątrzotrzewno¬we jest pokryty otrzewną trzewną i z reguły ma krezkę poza wyjątkiem - kątnicą wolną.
Otrzewna  jest to błona surowicza wyścielająca jamę brzuszną od wewnątrz. Jest ona zbudowana z tkanki łącznej włóknistej, zawierającej włókna sprꬿyste. Powierzchnia zwrócona do wewnątrz jamy brzusznej pokryta jest płaskim na¬błonkiem śródjamowym. Wyróżniamy otrzewną ścienną wyścielającą jamę brzuszną i otrzewną trzewną otulającą narządy leżące wewnątrz jamy brzusznej. U mężczyzny otrzewna jest zamkniętym workiem, podczas gdy u kobiety łączy się z środowiskiem zewnętrznym poprzez jajowody oraz światło przewodów płciowych.
Krezka  jest to przejście otrzewnej ściennej w trzewną. Jest ona zbudowana z dwóch blaszek otrzewnej, pomiędzy którymi biegną naczynia i nerwy do i od narządu. Zadaniem krezki jest umocowanie narządu do ścian brzucha, a jednocze¬śnie zapewnienie mu ruchomości oraz doprowadzenie do niego naczyń i nerwów. Sło¬wo mesenterium oznacza też krezkę jelita cienkiego.
Odcinki krezek dochodzące do narządów, zbudowane z podwójnej blaszki otrzew¬nej, określamy niejednokrotnie mylącą nazwą więzadeł. Mają one znaczenie w moco¬waniu struktur. Więzadłami nazywamy także podwójne, pojedyncze blaszki i fałdy otrzewnej, niebędące krezkami, mające jednak analogiczne znaczenie. Obie postacie więzadeł mają inne pochodzenie niż więzadła narządów ruchu.
Przestrzeń zewnątrzotrzewnowa  -jest to przestrzeń zawarta między ścianami brzucha a otrzewną ścienną.