Losowe artykuły
2008-06-22 22:38:47

Amortyzacja środków trwałych
Ponieważ wydatków na zakup lub wytworzenie środków trwałych nie możemy zaliczyć w koszt jednorazowo i bezpośrednio jeżeli ich wartość początkowa przekracza 3500 zł

2008-06-30 20:58:05

Starożytny wschód
Początek starożytności datuje się na ok. II połowę IV tysiąclecia przed naszą erą. Wtedy to właśnie zostało wynalezione pismo, które dało początek nowej erze w dziejach historii ludzkości.

układ pokarmowy

Dodał admin, 2008-06-11 Autor / Opracowanie: Dominika Bańkowska

Najważniejszym zadaniem układu pokarmowego człowieka jest pobieranie pokarmów i wody, trawienie i przyswajanie składników odżywczych oraz niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu.


<  1  2  3  4  5  6    >


ŻOŁĄDEK
(ventriculus, gaster)
Żołądek jest poszerzoną częścią przewodu pokarmowego, połączoną z przełykiem i początkowym odcinkiem jelita cienkiego - dwunastnicą.
POŁOŻENIE
Leży w jamie brzusznej, w piętrze gruczołowym, w lewym podżebrzu i częściowo w nabrzuszu właściwym, wewnątrzotrzewnowo.
Stałe punkty rzutowania:
• wpust w postawie stojącej znajduje się na wysokości Thl l. W rzucie na przednią ścianę klatki piersiowej odpowiada to nasadzie wyrostka mieczykowatego, na szerokość l ,5 palca na lewo od mostka;
• odźwiernik jest położony po prawej stronie trzonu kręgu LI, w stosunku do żeber jest to miejsce położone ok. 2-3 szerokości palców po¬niżej przyczepu mostkowego VII żebra prawego;
• dno wznosi się do V lewej przestrzeni międzyżebrowej, nie¬co poniżej koniuszka serca.
Najniższy punkt żołądka obniża się do wysokości trzonu L2 (nawet do L4).
JELITO BEZKREZKOWE - DWUNASTNICA
(Duodenum)
POŁOŻENIE
Dwunastnica leży w jamie brzusznej, na jej tylnej ścianie. Część górna (klinicznie: opuszka) jest zlokalizowana wewnątrzotrzewnowe, a pozostałe części są położone wtór¬nie zaotrzewnowo. Część górna i część zstępująca leżą w piętrze gruczołowym, nato¬miast część pozioma i wstępująca w piętrze jelitowym. Wyróżniamy:
• część górną (opuszkę)  - leżącą na wysokości trzonu LI, po prawej stronie;
• część zstępującą  - położoną po prawej stronie kręgosłupa na wysokości od LI do L3;
• część poziomą  - krzyżuje trzon L3;
• część wstępującą - leży po lewej stronie kręgosłupa na wyso¬kości od L3 do L2.
Następnie dwunastnica przechodzi zgięciem dwunastniczo-czczym w jelito czcze. Zgięcie to jest umocowane do tylnej ściany jamy brzusznej za pomocą fałdu otrzewnej, tzw. więzadła albo mięśnia wieszadłowego. Mięsień wieszadłowy rozpoczyna się na lewej części lędźwiowej przepony i w otoczeniu pnia trzewnego. Dwunastnica ma kształt litery C i w zależności od położenia ciała oraz wypełnienia żołądka układa się w formie pętli, długości 25-30 cm, ustawionej pionowo lub pozio¬mo.