Losowe artykuły
2008-06-17 21:08:05

Ryzyko bankowe
Działalność banku w zakresie transformacji środków będących do dyspozycji systemu bankowego jest podstawową przyczyną powstawania ryzyka bankowego, polegającego na niebezpieczeństwie utraty płynności

2008-06-11 21:04:28

Układ krążenia
Składa się on z dwóch układów: zawierającego krew (sanguis) i c h ł o n k ę (lympha). Krew krąży w zamkniętym systemie rur, wprawiana w ruch przez serce.

układ pokarmowy

Dodał admin, 2008-06-11 Autor / Opracowanie: Dominika Bańkowska

Najważniejszym zadaniem układu pokarmowego człowieka jest pobieranie pokarmów i wody, trawienie i przyswajanie składników odżywczych oraz niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu.


<  1  2  3  4  5  6    >


WĄTROBA
Wątroba ma kształt skośnie ściętego jajka z zachowanym tępym końcem, zwróco¬nego wypukłością ku górze. Waga wątroby waha się od 1500 do 1700 g. Wymiary:
• wymiar przednio-tylny wynosi ok. 12-15 cm;
• wymiar pionowy ok. 15-20 cm;
• wymiar poprzeczny ok. 22-24 cm.
DROGI ŻÓŁCIOWE
Wyróżniamy drogi żółciowe wewnątrzwątrobowe i zewnątrzwątrobowe:
• Drogi żółciowe wewnątrzwątrobowe rozpoczynają się kanalikami żółciowymi, które są utworzone poprzez błony komórkowe sąsiadujących hepatocytów. Kanaliki żółciowe łączą się następnie w przewodziki międzyzrazikowe. Te łączą się w przewodziki żółciowe, a te z kolei łączą się w przewód wątrobowy prawy i lewy. Przewody te odprowadzają żółć z odpowiednich płatów wątroby.
• Drogi żółciowe zewnątrzwątrobowe: we wrotach wątroby przewody wątrobowe: prawy i lewy, łączą się w przewód wątrobowy wspólny, który następnie łączy się z przewodem pęcherzykowym w przewód żółciowy wspólny.
TRZUSTKA
(Pancreas)
POŁOŻENIE
Trzustka leży w jamie brzusznej, na jej tylnej ścianie, wtórnie zaotrzewnowo, w pię¬trze gruczołowym. Głowa trzustki leży na poziomie kręgów LI i L2, trzon trzustki krzy¬żuje trzon kręgu LI, natomiast ogon wznosi się do wysokości XI żebra, dochodząc do wnęki śledziony, w obrębie więzadła przeponowo-śledzionowego.
Długość trzustki waha się od 12 do 20 cm, wysokość od 4 do 5 cm, grubość od 2 do 3 cm. Waga trzustki wynosi od 70 do 100 g.
ŚLEDZIONA

SĄSIEDZTWO
Śledziona sąsiaduje z takimi strukturami, jak:
• żołądek;
• lewa nerka;
• zgięcie śledzionowe okrężnicy;
• ogon trzustki;
• przepona;
• niestale z lewym nadnerczem.