Losowe artykuły
2008-06-30 20:58:05

Starożytny wschód
Początek starożytności datuje się na ok. II połowę IV tysiąclecia przed naszą erą. Wtedy to właśnie zostało wynalezione pismo, które dało początek nowej erze w dziejach historii ludzkości.

2008-06-18 22:27:00

Rynek kapitałowy
Rynek kapitałowy jest segmentem rynku finansowego, który tworzą transakcje zawierane długoterminowymi instrumentami finansowymi,

układ pokarmowy

Dodał admin, 2008-06-11 Autor / Opracowanie: Dominika Bańkowska

Najważniejszym zadaniem układu pokarmowego człowieka jest pobieranie pokarmów i wody, trawienie i przyswajanie składników odżywczych oraz niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu.


<  1  2  3  4  5  6  


JELITO CIENKIE
Jest najdłuższym odcinkiem przewodu pokarmowego, łączącym żołądek z jelitem grubym. Wyróżniamy:
• jelito cienkie bezkrezkowe, czyli dwunastnicę, która została omówiona wcześniej;
• jelito cienkie krezkowe -jelito czcze i kręte.
Ściana jelita cienkiego jest zbudowana od wewnątrz z warstw:
• błona wewnętrzna
 - błona śluzowa;
- błona podśluzowa;
• błona środkowa
JELITO GRUBE

Wśród odcinków jelita grubego wyróżniamy:
• Kątnicę albo jelito ślepe  z wyrostkiem robaczkowym .
• Okrężnicę  - która składa się z następujących części:
- okrężnica wstępująca ;
- zgięcie wątrobowe albo prawe ,
- okrężnicę poprzeczną ;
- zgięcie śledzionowe albo lewe ;
- okrężnicę zstępującą ;
- okrężnicę esowatą .
• Odbytnicę albo prostnicę .
ODBYTNICA
Budowa:
Odbytnica jest końcowym odcinkiem przewodu pokarmowego. Rozpoczyna się w przedłużeniu okrężnicy esowatej, począwszy od wysokości trzonu kręgu S3. Kończy się odbytem. Przepona miedniczna dzieli odbytnicę na dwie części:
• część górną, bańkę odbytnicy - część miedniczna odbytnicy
• część dolną, kanał odbytowy - część odbytową .
Bańka odbytnicy ma długość od 12 do 15 cm, szerokość 3-6 cm, a w wymiarze strzałkowym mierzy od l ,5 do 8 cm. Pojemność bańki odbytnicy wynosi przeciętnie około 500 ml. Kanał odbytowy ma długość około 3 cm, kształt szczeliny ustawionej w płaszczyźnie strzałkowej i kończy się otworem odbytowym, czyli odbytem.
Odbytnica leży w miednicy mniejszej, podotrzewnowo, do przodu od kości krzyżo¬wej i guzicznej, dostosowana do nich swoimi krzywiznami. Wyróżniamy dwie krzywi¬zny ustawione w płaszczyźnie strzałkowej: krzywiznę krzyżową oraz krzywiznę kroczową, dopasowaną do kości guzicznej, skierowa¬ną ku tyłowi. Z przodu odbytnica jest pokryta częściowo przez otrzewną, która jest przedłużeniem krezki esicy i schodzi z przedniej ściany odbytnicy na tylną powierzch¬nię pęcherza moczowego (u mężczyzn), wyścielając zagłębienie odbytniczo-pęcherzowe. U kobiet otrzewna z przedniej ściany odbytnicy scho¬dzi na tylną ścianę trzonu macicy, część nadpochwową szyjki macicy i tylne sklepienie pochwy, wyścielając zagłębienie odbytniczo-maciczne. Odbytnica jest otoczona wiotką tkanką łączną, która łączy się z blaszką trzewną powięzi miednicy. Do tyłu od odbytnicy, a do przodu od kości krzyżowej, znajduje się przestrzeń zaodbytnicza. W przestrzeni tej znajduje się wiot¬ka tkanka łączna, przez którą przebiegają naczynia tętnicze i żylne krzyżowe boczne, krzyżowe środkowe, miedniczne odcinki pni sympatycznych oraz gałęzie splotów krzy¬żowych. Do boku od bańki odbytnicy znajdują się przestrzenie przyodbytnicze, zawierające tkankę łączną i nerwy splotów krzyżowych.