Losowe artykuły
2008-06-22 22:00:25

Rozwiązanie stosunku pracy
Szczególnym przypadkiem rozwiązania stosunku pracy za porozumieniem stron jest przejście pracownika do nowego pracodawcy na podstawie porozumienia pracodawców

2008-06-10 21:08:21

Etyka w pracy fizjoterapeuty
Etyka - dział filozofii zajmujący się badaniem moralności i tworzeniem systemów myślowych, z których można wyprowadzać zasady moralne.

Polityka kredytowa

Dodał admin, 2008-06-15 Autor / Opracowanie: Studentka_1984

Można powiedzieć że polityka kredytowa to zespół różnego rodzaju postanowień w zakresie celów, wymogów i oczekiwań określające specyfikę działalności kredytowej.


1  2  3  4  5    >

Polityka kredytowa wymusza postępowania pracowników banku przy udzielaniu kredytów mając na celu kształtowanie zamierzonego portfela kredytowego na akceptowalnym poziomie ryzyka.
Polityka kredytowa w sposób bezpośredni wyznacza działania podejmowane przez banki w sferze działalności kredytowej. Kształtując politykę kredytową w określonym banku należy uwzględnić wszelkie wymagania jakie w zakresie polityki kredytowej stawia obowiązujące ustawodawstwo w tym prawo bankowe.
Podstawowe normy prawne:
- dopuszczalna koncentracja portfela kredytowego
- współczynnik wypłacalności
Podstawowe elementy polityki kredytowej:
1) Charakter działalności kredytowej oraz podstawowe cele i zadania stawiane w tej sferze działalności
2) Pożądani klienci banku
3) Zasady współpracy z klientami
4) Jakość i struktura portfela kredytowego
5) Sposób i klasyfikacja jakości kredytów i kredytobiorców
6) Polityka w zakresie doboru zabezpieczenia
7) System podejmowania decyzji kredytowych
8) Monitoring portfela kredytowego
9) Zasady postępowania z kredytami o podwyższonym ryzyku
Ad1) Określając politykę kredytową należy wyznaczyć:
- oczekiwany pozioma aktywności kredytowej (rozmiary akcji kredytowej) i tym samym znaczenie działalności kredytowej w całokształcie działalności banku
- preferencje dotyczące rodzajów udzielanych kredytów
- preferowane w obsłudze sektory społeczne i gospodarcze
- przewidywane źródła finansowania akcji kredytowej
Ad2) W zakresie wyboru klienta z punktu widzenia polityki kredytowej banku należy dokonać rozróżnienia pomiędzy klientem indywidualnym, korporacyjnym czy zdecydować się na obsługę obydwu grup klientów. Ma to istotne znaczenie ponieważ każda z wymienionych grup klientów charakteryzuje się odmiennymi cechami i oczekiwaniami wobec banku. Klient indywidualny to klient duży, liczebny, jego potrzeby współpracy z bankiem są różnorodne i oczekujący w warunkach polskich pomocy i doradztwa.