Losowe artykuły
2008-06-10 20:53:59

Tworzywa sztuczne
Od co najmniej 60 lat tworzywa sztuczne znajdują coraz większe zastosowanie w różnych dziedzinach techniki i życia codziennego

2008-06-09 21:41:29

Mutacje genetyczne
Geny mogą ulegać zmianom mutacyjnym różnych rodzajów. Najprostszy rodzaj mutacji, zwany mutacją punktową lub mutacją typu substytucja zasady, polega na zmianie w obrębie pojedynczej pary nukleotydów

Bank jako pośrednik finansowy

Dodał admin, 2008-06-15 Autor / Opracowanie: Studentka_1984

W Polsce, według różnych badań, od 30 do ponad 50 proc. społeczeństwa w ogóle nie korzysta z usług bankowych. To co najmniej 11 mln osób. Ta grupa znalazła się na celowniku bankowców.


1  2  3  4  5    >

ZADANIA BANKÓW:
• zapewniają dostęp do systemu płatniczego,
• gwarantują płynność finansową (depozyt na żądanie, otwarte linie kredytowe),
• przejmują na siebie ryzyko, które mogą później odsprzedać na rynku,
• oferują informacje dotyczące stopnia ryzyka,
• jako jedyni pośrednicy finansowi mają dostęp do pożyczkodawcy ostatniej instancji (BC).
KONKURENCI BANKÓW JAKO POŚREDNIKÓW FINANSOWYCH:
• zakłady ubezpieczeń i fundusze emerytalne,
• fundusze inwestycyjne,
• SKOK-i,
• domy maklerskie,
• developerzy na rynku nieruchomości,
• firmy pośrednictwa finansowego.
SYSTEMY BANKOWE
Obecnie na świecie w ramach systemu gospodarki rynkowej wykształciły się 2 odmienne systemy bankowe:
1) w Europie SYSTEM KONTYNENTALNY (niemiecko – japoński lub reński) – domeną systemu kontynentalnego, charakterystycznego również dla Polski jest przewaga banków uniwersalnych na rynku bankowym. Banki uniwersalne rozwijają jednocześnie 3 piony:
a)    bankowość detaliczną – skierowaną na obsługę osób prywatnych,
b)    bankowość inwestycyjną – koncentrującą się na obrocie papierami wartościowymi, operacjach na rynku pieniężnym i kapitałowym, zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi oraz finansowaniu projektów inwestycyjnych,
c)    bankowość korporacyjną – czyli obsługa dużych i średnich przedsiębiorstw.
2) w USA SYSTEM ANGLOSASKI – dominują tu banki inwestycyjne i koncentrują się na:
•    szeroko pojętym doradztwie finansowym w zakresie realizacji fuzji i przejęć;
•    pozyskania kapitału;
•    analizy rynkowej;
•    gwarantowaniu emisji papierów wartościowych i ich dystrybucji;
•    obsłudze rynku wtórnego;
•    zarządzania aktywami na zlecenie;
•    organizacji finansowania dużych przedsięwzięć w tym konsorcjów kredytowych.