Losowe artykuły
2008-06-17 21:30:36

Stopa procentowa
Stopy procentowe banku centralnego mają decydujące znaczenie dla rynku finansowego – według nich banki określają wysokość oprocentowania depozytów i kredytów.

2013-03-18 13:17:08

Zastosowania oświetlenie diodowego LED
Czy warto montować oświetlenie led w prywatnych domach?

Bank jako pośrednik finansowy

Dodał admin, 2008-06-15 Autor / Opracowanie: Studentka_1984

W Polsce, według różnych badań, od 30 do ponad 50 proc. społeczeństwa w ogóle nie korzysta z usług bankowych. To co najmniej 11 mln osób. Ta grupa znalazła się na celowniku bankowców.


<  1  2  3  4  5    >


CELE DZIAŁALNOŚCI BANKOWEJ:
A) NADRZĘDNE:
• rentowność,
• bezpieczeństwo,
• dążenie do utrzymania płynności,
B) STRATEGICZNE:
• atrakcyjny zwrot na aktywach i kapitale,
• zwiększenie udziału w rynku,
• przetrwanie w otoczeniu konkurencyjnym,
• zwiększenie prestiżu w sektorze finansowym,
• zmniejszenie ryzyka portfela,
• osiągnięcie przewagi konkurencyjnej,
• nowa technologia dostępna dla klienta,
• nowa technologia banku.
ZARZĄDZANIE FINANSOWE BANKIEM - DEFINICJE
1) ZARZĄDZANIE FINANSOWE BANKIEM jest podstawą kształcenia relacji z klientami, uczestnikami rynku finansowego, właścicielami. Złe zarządzanie finansami i generowanie strat psuje wizerunek banku i podważa zaufanie do niego. Ogólnym celem zarządzania finansowego bankiem jest maksymalizacja bogactwa lub wartości inwestycji właścicieli bądź wartości zakupionych przez niego akcji firmy. Osoba zarządzająca musi sporządzać plany finansowe, przeprowadzać analizy, zarządzać aktywami i pozyskiwać środki.
2) według innej definicji CELEM ZARZĄDZANIA FINANSAMI jest maksymalizacja wartości instytucji bankowej, co określa jej zyskowność i poziom ryzyka. Zarządzanie finansowe w swoim wymiarze operacyjnym skupia się przede wszystkim na zarządzaniu ryzykiem.
3) zgodnie z definicją opracowaną przez instytut dyrektyw finansowych z 1962r. uważa się, że ZARZĄDZANIE FINANSOWE BANKIEM powinno łączyć wykonywanie funkcji controllingowych, a z drugiej strony zarządzanie gospodarką pieniężną banku.
Jako funkcję controllingu zdefiniowano:
•    planowanie,
•    raportowanie wewnętrzne,
•    ocenę i doradztwo,
•    administrowanie podatkami,
•    raportowanie na zewnątrz,
•    zabezpieczenie aktywów;
•    ocenę wpływu otoczenia.
W zakresie zarządzania gospodarką pieniężną wymieniono:
•    pozyskiwanie i utrzymywanie kapitału,
•    kształtowanie relacji z bankiem,
•    kredyty kupieckie,
•    inwestycje,
•    ubezpieczenia.