Losowe artykuły
2013-03-18 13:17:08

Zastosowania oświetlenie diodowego LED
Czy warto montować oświetlenie led w prywatnych domach?

2008-06-10 21:36:15

Kinezyterapia
Badanie podmiotowe polega na uzyskaniu od chorego informacji dotyczących: obecnie zgłaszanych dolegliwości, chorób przebytych, warunków rodzinnych, bytowania i pracy.

Oceny projektów gospodarczych

Dodał admin, 2008-06-15 Autor / Opracowanie: Studentka_1984

Projekt inwestycyjny celowe angażowanie określonych zasobów w realizację wcześniej opracowanego planu działania, którego wykonanie powinno spowodować uzyskanie w przyszłości założonych korzyści


|<  <  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12    >


CELE PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH:
1. cel wymaganych parametrów technicznych – jest on relatywny w stosunku do specyfikacji funkcjonalnych i technicznych wyrobów, które definiują poziom jakości i wymagają zrealizowania dużej grupy elementów, aby zaspokoić oczekiwania odbiorców.
2. cel okresu realizacji, który wyraża minimum potrzeby i oczekiwania odbiorców. Opóźnienie może w pewnych przypadkach spowodować brak zainteresowania dobrym i solidnym zakończeniem projektu.
3. cel kosztów – jest on finansowym tłumaczeniem środków, które zamawiający projekt akceptuje z uwagi na wymagane parametry techniczne, ekonomiczne i czas realizacji. Cel ten może być wyznaczany na pierwszoplanowy, jeśli projekt odpowiada zapotrzebowaniom klienta określonym w kontrakcie, w którym koszt realizacji i projektu jest określony, i nie podlega rewizji.
UCZESTNICY PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH:
• podmiot podejmujący (inicjujący) czy też sponsorujący projekt np. firma produkcyjna, developer, jednostka samorządu terytorialnego, agencja rządowa
• jednostki realizujące prace koncepcyjne nad projektem, w tym studium przedrealizacyjne oraz studium wykonalności, prace te mogą być realizowane samodzielnie przez podmioty realizujące projekt bądź przy udziale doradców zewnętrznych lub zewnętrznych jednostek najczęściej firm konsultingowych
• jednostki przygotowującą dokumentacje techniczną projektu np. firmy inżynierskie, architekci
• instytucje regulujące tj. ustalające prawne reguły funkcjonowania systemu społeczno – gospodarczego np. reguły prowadzenia działalności gospodarczej przez spółki, uregulowania dotyczące zawierania umów, standardy techniczne itd. w fazie przygotowania a przede wszystkim w fazie realizacji projektów inwestycyjnych podstawowe znaczenie maja właściwe ustawy oraz liczne akty prawne
• instytucje wydające pozwolenia, opinie zatwierdzające dokumentację projektu mi organy samorządowe i administracyjne, organy nadzoru
• instytucje finansowe projektu
• towarzystwa ubezpieczeniowe
• wykonawcy robót budowlanych, montażowych, dostawcy wyposażenia technicznego, dostawcy technologii
• doradcy (techniczni, prawni, finansowi, podatkowi)
• podmioty eksploatujące projekt (powstałe obiekty)
• dostawcy, odbiorcy (klienci) projektu
• pozostali interesariusze projektu.