Losowe artykuły
2008-06-19 22:10:17

Wypalanie traw
Wypalanie traw jest u nas złą tradycją, z którą od lat zmagają się strażacy, policjanci, służby ochrony środowiska.

2008-06-22 22:00:25

Rozwiązanie stosunku pracy
Szczególnym przypadkiem rozwiązania stosunku pracy za porozumieniem stron jest przejście pracownika do nowego pracodawcy na podstawie porozumienia pracodawców

Oceny projektów gospodarczych

Dodał admin, 2008-06-15 Autor / Opracowanie: Studentka_1984

Projekt inwestycyjny celowe angażowanie określonych zasobów w realizację wcześniej opracowanego planu działania, którego wykonanie powinno spowodować uzyskanie w przyszłości założonych korzyści


|<  <<  <  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12    >


Cykl życia projektu.
Wszystkie fazy składają się na cykl życia projektu, czyli całość procesów prowadzących od rozpoczęcia projektu do jego zakończenia. Dzięki cyklowi życia projektu można zdefiniować początek i koniec realizacji projektu oraz można umożliwić określone rodzaje działań podejmowanych przed realizacją projektu oraz podejmowanych po jego zakończeniu.
Projekty wykonywane w kolejnych fazach stanowią całość składającą się na cykl życia projektu. Każda faza ma za zadanie dostarczyć określony produkt będący podstawą prac w następnej fazie.
Cykl życia projektu – określa działania jakie będą podejmowane na początku każdej fazy i co będzie wynikiem działań danej fazy cyklu. Cykl życia projektu jasno określa jakie produkty są dostarczane przed rozpoczęciem określonej fazy cyklu życia i jakie powstają w wyniku działań rej fazy.
Cykl życia projektu pomaga określić jaka praca powinna zostać wykonana w każdej fazie oraz kto powinien brać udział w poszczególnych fazach.

NA OGÓŁ CYKL ŻYCIA PROJEKTU INWESTYCYJNEGO CHARAKTERYZUJE SIĘ:
• niskim użyciem zasobów na początku, które wzrasta z czasem, a w ostatniej fazie ostro spada
• prawdopodobieństwo sukcesu jest niższe na początku, a więc ryzyko porażki największe, z czasem prawdopodobieństwo wzrasta a ryzyko maleje
• zdolności klientów do wpływu na ostateczne parametry wyboru maleją z czasem, staje się to oczywiste gdy weźmiemy pod uwagę ze koszt zmian i naprawy błędów wzrasta w każdej kolejne fazie zmian.
Należy pamiętać o tym, że cykl życia projektu nie jest tym samym co cykl życia produktu. Projekt wprowadzania nowego komputera na rynek jest tylko faza cyklu życia tego komputera, jako produktu.
Fazy projektu możemy wydzielić na podstawie ich efektów. Jeżeli efekt jest oddzielnym, możliwym do zweryfikowania produktem, to możemy mówić o fazie. Fazy pomagają w kontroli projektu, a jednocześnie trzeba patrzeć globalnie na cały projekt, aby móc kontrolować np. koszty. W tym celu wykonuje się przeglądy końcowe po każdej fazie. Przegląd wiąże się z zatwierdzeniem efektów poprzedniej fazy i decyzją o przejściu do kolejnej (lub przerwaniu projektu).