Losowe artykuły
2008-05-29 21:46:07

Belgia
Belgia jest państwem federacyjnym Europie zachodniej w południowych Niderlandach. Graniczy od zachodu z Francją, od południa z Luksemburgiem, od wschodu z Niemcami i od północy z Holandią

2008-06-17 21:02:30

Emisja papierów wartościowych
Operacją bierną, towarzyszącą powstaniu banku akcyjnego lub powiększaniu kapitału akcyjnego w istniejącym banku, jest emitowanie akcji.

Oceny projektów gospodarczych

Dodał admin, 2008-06-15 Autor / Opracowanie: Studentka_1984

Projekt inwestycyjny celowe angażowanie określonych zasobów w realizację wcześniej opracowanego planu działania, którego wykonanie powinno spowodować uzyskanie w przyszłości założonych korzyści


<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11    >  >|


Projekt jest przedsięwzięciem tymczasowym. Jest procesem zaplanowanymi kontrolowanym, który ma doprowadzić do pozytywnego skutku i stworzenia nowej, unikalnej jakości. Tymczasowość projektu oznacza, że ma on ściśle określony początek i koniec, a nowość, że produkt lub usługa w wyraźny sposób są inne niż wszystkie produkty i usługi. Progresywność projektu oznacza, że cele osiągane są poprzez liniowy i ciągły postęp.
ATRYBUTY PROJEKTU INWESTYCYJNEGO:
- złożony i zorganizowany ludzki wysiłek mający charakter przedsięwzięcia niepowtarzalnego czy wręcz unikalnego
- określony cel projektu, którego istotą jest wykreowanie zmian
- użytkowanie różnorodnych zasobów (materialnych i niematerialnych)
- duże znaczenie harmonogramu
- niepewność i ryzyko towarzyszące podjęciu projektu
- duże znaczenie długoterminowych prognoz gospodarczych i społecznych oraz wymagań środowiskowych dla prawidłowego zdefiniowania projektu
- zaangażowanie wieku instytucji różnego szczebla (lokalnego, centralnego, ponadnarodowego) w procesie wdrażania i następnie eksploatacji
- długotrwały okres przygotowania i realizacji projektu inwestycyjnego
- konieczność zapewnienia usługi w zakresie projektowania technicznego i inżynierii geodezji, wykonawstwa budowlanego, nadzoru budowlanego itp.
- znaczny udział prac ziemnych, budowlanych i montażowych
- znaczne zaangażowanie sprzętu technicznego
- duże potrzeby kapitałowe, oraz długotrwałe zamrożenie kapitału wymagające szczególnych form finansowania
- długotrwałość skutków wdrażania projektów inwestycyjnych
CECHY PROJEKTU INWESTYCYJNEGO:
- sprecyzowany wymierny cel
- rozwiązanie organizacji projektu po zrealizowaniu zadania
- posiadanie i dysponowanie wydzielonymi środkami niezbędnymi do realizacji projektu
- z góry określony czas realizacji
- uczestnictwo w realizacji projektu pracowników o różnych specjalnościach i kwalifikacjach
- niepowtarzalny jednostkowy charakter
- własna struktura organizacyjna
- ryzyko nie osiągnięcia zamierzonego celu