Losowe artykuły
2008-05-29 21:46:07

Belgia
Belgia jest państwem federacyjnym Europie zachodniej w południowych Niderlandach. Graniczy od zachodu z Francją, od południa z Luksemburgiem, od wschodu z Niemcami i od północy z Holandią

2008-06-18 21:29:46

Inflacja
Inflacja – proces trwałego wzrostu ogólnego (tj. średniego) poziomu cen w pewnym okresie, któremu nie towarzyszy zmiana jakości towarów

Oceny projektów gospodarczych

Dodał admin, 2008-06-15 Autor / Opracowanie: Studentka_1984

Projekt inwestycyjny celowe angażowanie określonych zasobów w realizację wcześniej opracowanego planu działania, którego wykonanie powinno spowodować uzyskanie w przyszłości założonych korzyści


<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11    >  >|


Przedsięwzięcie inwestycyjne – kompleksowe zamierzenie rozwojowe przedsiębiorstwa, skonkretyzowane co do celu, zakresu rzeczowego, czasu i miejsca realizacji oraz przewidywanego okresu użytkowania (najczęściej wdrażane, realizowane, projekt nie zawsze musi być zrealizowany). Jest pojęciem węższym niż projekt inwestycyjny. Projekt inwestycyjny, bowiem może składać się z wielu przedsięwzięć.

Inwestor – podmiot posiadający kapitał, czyli wolne czasowo środki finansowe, dobra rzeczowe lub niematerialne i lokujący go w celu osiągnięcia zysku. Angażuje środki gospodarcze rezygnując z ich bieżącej konsumpcji, oczekując, iż przyszła wartość inwestycji pozwoli na zrealizowanie zakładanych zysków. Zachowanie inwestora jest funkcją trzech zmiennych: stopą zwrotu z inwestycji, ryzyka, czasu. Inwestor powinien założyć żądaną stopę zwrotu i minimalne ryzyko znając czas, na jaki zamraża środki.

Inwestycje finansowe nazywane także lokatami kapitałowymi polegają na lokowaniu kapitału najczęściej w postaci środków pieniężnych, a niekiedy w postaci środków rzeczowych w innym podmiocie gospodarczym. Celem inwestycji finansowych jest osiągnięcie określonego dochodu w postaci:
- odsetek
- dywidendy
- przyrostu wartości rynkowej kapitału.

Inwestycje kapitałowe – są dokonywane za pomocą transakcji instrumentami finansowymi. Istotą decyzji kapitałowych jest inwestowanie środków pieniężnych bez ich zamiany na dobra rzeczowe.

Instrumenty finansowe – lokaty udziałowe i wierzytelnościowe

KLASYFIKACJA RYNKU FINANSOWEGO z punktu widzenia instrumentów finansowych, rynek finansowy dzielimy na:
1. rynek pieniężny (money market)
2. rynek kapitałowy (capital market)
3. rynek instrumentów pochodnych
Instrumenty finansowe (financial instrument) – kontrakty pomiędzy dwoma stronami (kupujący i sprzedający) regulującymi zależność finansową, w jakiej obie strony pozostają.