Losowe artykuły
2013-09-03 20:52:36

Odzyskiwanie danych i pogotowie komputerowe w Krakowie
Usługi informatyczne w Krakowie - pogotowie komputerowe odzyskiwanie danych i obsługa firm

2008-07-07 20:29:24

Równy start w szkole
Uczenie się w okresie szkolnym stanowi czynność, w którą społeczeństwo ingeruje w sposób najbardziej bezpośredni, stwarzając obowiązujące wszystkich sytuacje w postaci sformalizowanych instytucji

Oceny projektów gospodarczych

Dodał admin, 2008-06-15 Autor / Opracowanie: Studentka_1984

Projekt inwestycyjny celowe angażowanie określonych zasobów w realizację wcześniej opracowanego planu działania, którego wykonanie powinno spowodować uzyskanie w przyszłości założonych korzyści


|<  <  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12    >


TYPY PROJEKTÓW:
1. projekt duży – jego realizacja wymaga poniesienia bardzo dużych kosztów oraz wymaga interwencji dużej ilości specjalistów różnych dziedzin. Realizuje się je przez kilka lub kilkanaście lat.
2. projekt mały – charakteryzuje się małymi kosztami. Realizowany przez 2-3 osoby w ciągu kilku tygodni..
3. projekty organizacyjne – dotyczą zmian w organizacji przedsiębiorstwa, jego funkcjonowaniu, czy systemie pracy. Celem ich jest reorganizacja wewnętrznej struktury organizacji, zmian sposobu jego funkcjonowania, poprawie wydajności, usprawnienia przepływu informacji. Przykładem są projekty informatyczne w przedsiębiorstwach.
4. projekty rozwojowe – dotyczą przedmiotu działalności danej organizacji. Polegają one na opracowywaniu nowych produktów lub usług, jak też na wprowadzaniu ich na rynek oraz organizowaniu działań towarzyszących ich opracowywaniu. Przykładem może być planowanie strategii marketingowej, projektowanie techniczne wyrobu.
5. projekty stricte inwestycyjne – dotyczą one infrastruktury technicznej danego przedsiębiorstwa i polegają na szeroko rozumianych zmianach warsztatu pracy. Mogą to być zarówno projekty uzupełniające i rozbudowujące dotychczasową infrastrukturę, jak i realizujące całkowicie nowe inwestycje. Projekty te realizowane są poprzez zlecenia zewnętrzne z udziałem wyspecjalizowanych firm i kooperantów. Są to projekty o charakterze technicznym. Projekty te zlecane są wyspecjalizowanym firmą.
Wśród projektów wyróżnia się trzy typy projektów:
1. projekty typu identyfikacyjnego – ich celem jest przedstawienie aktualnego stanu dowolnego procesu lub obiektu.
2. projekty typu diagnostycznego – zawierają wszelkiego typu analizy, ekspertyzy; mają one na celu ustalenie przyczyn i ocenę bieżącego stanu.
3. projekty typu prognostycznego – dotyczą zdarzeń przyszłych, mają charakter planistyczny i często są podstawą wstępnych decyzji.
Uwzględniając kryterium rodzajowe wyróżniamy:
1. Projekty badawcze – są to głównie prace naukowe, rozwojowe, doświadczalne. W dużych organizacjach są specjalne jednostki zajmujące się tego typu projektami: laboratoria, biura projektowe. Do tego rodzaju projektów zaliczamy problematykę dotyczącą zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania jakością.
2. Projekty techniczne – często są przedłużeniem projektów badawczych, dotyczą najczęściej modernizacji, wyposażenia zakładów przemysłowych, automatyzacji produkcji, komputeryzacji zarządzania, innymi słowy są to wszelkiego rodzaju projekty inwestycyjne.
3. Projekty przemysłowe – dotyczą zintegrowanych rozwiązań techniczno – organizacyjnych; dotyczą głównie procesu produkcji, zaopatrzenia, logistyki, controllingu produkcji itp.
4. Projekty systemów zarządzania – możemy podzielić na:
a) ekonomiczne – mają charakter strategiczny i skierowane są głównie na rozwój, dotyczą systemów zajmujących się zarządzaniem produkcją, personelem, marketingiem, kosztami.
b) organizacyjne – które dotyczą głównie struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa, współpracy gosp., ponadto wlicza się do tej grupy projektów również zarządzanie jakością i informacjami.