Losowe artykuły
2008-06-03 21:22:31

Bankomaty
Bankomaty to pewnego rodzaju komputery, z tą różnicą, że żadna osoba nie ma ich w domu. Natomiast komputer stał się urządzeniem, które prawie każdy już posiada.

2008-07-09 20:30:21

Pielęgnacja cery
Skóra staje się cieńsza, a naskórek odwodniony ze względu na zmiany biochemiczne w lipidach warstwy rogowej i mniejszą zdolność hamowania utraty wody

Stopa procentowa

Dodał admin, 2008-06-17 Autor / Opracowanie: Studentka_1984

Stopy procentowe banku centralnego mają decydujące znaczenie dla rynku finansowego – według nich banki określają wysokość oprocentowania depozytów i kredytów.


1  2  3  4  5    >

Zmiany stóp procentowych są, więc istotne również dla klientów banków.
O poziomie stóp procentowych w Polsce decyduje obecnie Rada Polityki Pieniężnej. W zależności od sytuacji na rynku, RPP podejmuje decyzję o podniesieniu lub obniżeniu stóp procentowych. W ostatnim czasie, w związku m. in. ze spadkiem inflacji, obserwujemy tendencję do obniżania oprocentowania.
STOPA INTERWENCYJNA (obowiązuje od IV 2006 r. – 4,00% referencyjna, repo) określa cenę pieniądza na rynku międzybankowym – według niej bank centralny organizuje interwencyjne zakupy lub sprzedaż, czyli tak zwane operacje otwartego rynku. Bank centralny posiada kilka istotnych narzędzi, za pomocą, których oddziałuje na rynek finansowy kraju. Narzędziem, który pozwala na bieżące regulowanie sytuacji na rynku pieniężnym, są operacje otwartego rynku. Jeśli bank centralny uzna, że na rynku jest za dużo pieniędzy, wówczas sprzedaje innym bankom krótkoterminowe papiery wartościowe. Jeśli natomiast w ocenie banku centralnego pieniędzy jest zbyt mało, wówczas skupuje od banków komercyjnych papiery wartościowe, zasilając rynek gotówką.
Warto podkreślić, że operacje otwartego rynku są interwencjami, które mają przywrócić równowagę na rynku. Są one organizowane właśnie z inicjatywy banku centralnego, i na określonych przez tę instytucję warunkach. Do określania warunków służy właśnie stopa interwencyjna.
Stopa interwencyjna określa minimalne oprocentowanie operacji otwartego rynku – wpływa więc również na oprocentowanie innych instrumentów. Jest nazywana także stopą referencyjną lub też stopą repo.
STOPA REDYSKONTOWA (4,25% - redyskonto weksli) określa cenę, po której bank centralny kupuje od banków komercyjnych weksle.
Według stopy redyskontowej bank centralny skupuje weksle od banków komercyjnych.
Banki handlowe (komercyjne) kupują od swoich klientów weksle, stosując określone dyskonto (przykładowo, dyskonto 10 proc. oznacza, że za nominał 100 zł bank wypłaci swojemu klientowi 90 zł). Zgromadzone w ten sposób weksle banki komercyjne sprzedają bankowi centralnemu, który również stosuje dyskonto (a właściwie redyskonto – bo weksle były już wcześniej kupowane z dyskontem od klientów banków). Stopa redyskontowa służy właśnie do określania warunków tego typu transakcji.