Losowe artykuły
2008-06-09 21:05:18

Metody badań statystycznych
Podstawowym kryterium - podziału metod badań statystycznych jest liczba jednostek statystycznych objętych badaniem i na podstawie tego kryterium wyróżnia się:

2008-07-10 21:38:24

Przekazywania informacji w internecie
Porozumiewanie się w sposób „wirtualny” od kilku lat na całym świecie staje się procesem coraz bardziej zintensyfikowanym.

Stopa procentowa

Dodał admin, 2008-06-17 Autor / Opracowanie: Studentka_1984

Stopy procentowe banku centralnego mają decydujące znaczenie dla rynku finansowego – według nich banki określają wysokość oprocentowania depozytów i kredytów.


<  1  2  3  4  5    >


STOPY PROCENTOWE NA RYNKU MIĘDZYBANKOWYM:
WIBOR (ang. Warsaw Interbank Offered Rate) - wysokość oprocentowania pożyczek na polskim rynku międzybankowym. Funkcjonuje od 1991 roku. Od 1993 ustalany jest w każdy dzień roboczy o godzinie 11.00, na fixingu organizowanym przez Polskie Stowarzyszenie Dealerów Bankowych - Forex Polska, na podstawie ofert złożonych przez 13 banków, po odrzuceniu dwóch najwyższych i dwóch najniższych wielkości.
W ciągu 15 minut od publikacji indeksów ustalonych podczas fixingu, uczestniczące w nim banki zobowiązane są do zawierania między sobą transakcji według stawek nie gorszych od zgłoszonych tego dnia.
Funkcjonuje w odniesieniu do transakcji jednodniowych:
-    O/N (ang. overnight) - lokata otwierana w dniu zawarcia transakcji,
-    T/N (ang. tomorrow/next) - lokata otwierana w pierwszym dniu roboczym po zawarciu transakcji,
oraz w przeliczeniu na okresy:
-    1 tygodnia (1SW),
-    1 miesiąca (1M),
-    3 miesięcy (3M),
-    6 miesięcy (6M),
-    9 miesięcy (9M),
-    1 roku (12M).
Stopa WIBOR jest wyższa od stopy depozytów, gdyż w przeciwnym wypadku banki traciłyby na pożyczaniu sobie pieniędzy.
WIBID ( ang. Warsaw Interbank Bid Rate) - roczna stopa procentowa jaką płacą banki za środki przyjęte w depozyt od innych banków. Stopa ta, podobnie jak WIBOR, ustalana jest codziennie o godz. 11:00.
Funkcjonuje w odniesieniu do transakcji jednodniowych:
-    overnight (O/N)
-    tomorrow/next (T/N)
oraz w przeliczeniu na okresy:
-    1 tygodnia (1SW)
-    2 tygodni (2SW)
-    1 miesiąca (1M)
-    3 miesięcy (3M)
-    6 miesięcy (6M)
-    9 miesięcy (9M)
-    1 roku (1Y).