Losowe artykuły
2008-06-01 21:25:05

Zabezpieczenie kredytów
Prawne zabezpieczenie kredytu powinno zapewnić bankowi zwrot udzielanego kredytu wraz z odsetkami i ewentualnymi kosztami.

2008-06-10 21:14:02

Fizjoterapia
Fizjoterapia jest autonomicznym i samodzielnym zawodem wykonywanym w ochronie zdrowia; osoby wykonujące go współpracują na otwartych i równych zasadach z lekarzami medycyny.

Stopa procentowa

Dodał admin, 2008-06-17 Autor / Opracowanie: Studentka_1984

Stopy procentowe banku centralnego mają decydujące znaczenie dla rynku finansowego – według nich banki określają wysokość oprocentowania depozytów i kredytów.


<  1  2  3  4  5  


EONIA (Euro Overnight Index Average) jest to referencyjna stopa dla międzybankowych operacji depozytowych typu O/N, ustalana przez EBC. Jest wyliczana jako średnia ważona kwotami transakcji, z uwzględnieniem faktycznych dziennych stóp procentowych i rzeczywistych dziennych obrotów na rynku pieniężnym.