Losowe artykuły
2008-06-18 22:35:21

Dom maklerski
Pośrednikami w obrocie giełdowym są domy maklerskie i banki prowadzące działalność maklerską

2008-06-17 21:02:30

Emisja papierów wartościowych
Operacją bierną, towarzyszącą powstaniu banku akcyjnego lub powiększaniu kapitału akcyjnego w istniejącym banku, jest emitowanie akcji.

Marketing

Dodał admin, 2008-06-18 Autor / Opracowanie: Weronika Żórawska

Marketing to sztuka zdobywania utrzymywania i rozwijania klienta poprzez tworzenie dawanie i komunikowanie mu wartości, które maja dla niego największe znaczenie


Orientacje marketingowe
Orientacja produkcyjna – orientacja zgodnie, z którą najważniejszym celem jest produkcja po jak najniższym koszcie i oferowanie produktu po jak najniższej cenie
Orientacja produktowa – dla tak działających firm najważniejszym celem jest zapewnienie odpowiedniego stosunku jakości oferty do dej ceny
Orientacje sprzedażowa – orientacja w której celem firmy jest pobudzenie popytu na posiadane produkty poprzez wykorzystanie reklamy (nacisk na sieci produkcyjne)
Orientacje marketingowa – orientacja zgodnie z którą firma najpierw poznaje potrzeby
i preferencje klientów, aby następnie stworzyć ofertę im odpowiadającą.
Orientacja społeczna – maksymalizacja zysku realizują cele społeczne np. ochrona środowiska

Funkcje pełnione przez marketing

Zakup – identyfikacja selekcja i ocena źródeł podaży negocjacje warunków nabycia lub dzierżawy
Sprzedaż – identyfikacja wiązana z celami konsumentów stymulowanie popytu po przez podaż osobistą reklamę promocje sprzedaży propagandę gospodarcza negocjowanie warunków sprzedaży lub dzierżawy utrzymywanie niezbędnych zapasów zapewniających ciągłość sprzedaży
Standaryzowanie – tworzenie asortymentu i standartów jakościowych sortowanie według ustalonych standardów jakościowych tworzenie warunków zakupu według wzorców
Finansowanie - zabezpieczenie w środku finansowe produkcji transportu promocji sprzedaży finansowanie zakupu towarów i uslog
Ponoszenie ryzyka – przejmowanie odpowiedzialnością ora kontrola ryzyka związanego
z działalnością marketingowa łącznie z ryzykiem z tytułu szkód wad oraz ryzykiem wynikającym z cech fizyko – chemicznych

Gromadzenie informacji rynkowych – identyfikacja i analiza rynkowych szans rozwój
i administrowanie badaniami rynku, przeprowadzenie rynkowych eksperymentów gromadzenie informacji o konkurentach dostarczanie informacji do podejmowania decyzji rynkowych

Badania marketingowe – to systematyczne i celowe gromadzenie i analizowanie informacji istotnych dla podejmowania decyzji z zakresu marketingu w przedsiębiorstwie
Sposoby gromadzenia informacji marketingowych
Badania wtórne – wewnętrzne i zewnętrzne polegają na zbieraniu informacji już istniejących gromadzonych opublikowanych np. raporty roczne prasa Internet.
Badania pierwotne – wewnetrzne i zewnetrzne polegaja na przeprowadzeniu własnych badań i wykorzystaniem jednej z następujących metod: ankiety wywiady, obserwacji lub eksperymentu
Segmentacja rynku:
segmentacja – podział rynku na względne jednorodne (homogeniczne)grupy konsumentów według określonych kryteriów
Warunki skutecznej segmentacji
• wyodrębnione segmenty w istotny sposób różnią się pomiędzy sobą
• firma różnicuje działania marketingowe na danych segmentach
• liczebność segmentu jest interesująca dla firm
• istnieje kanał komunikacji z danym segmentem