Losowe artykuły
2008-06-18 21:29:46

Inflacja
Inflacja – proces trwałego wzrostu ogólnego (tj. średniego) poziomu cen w pewnym okresie, któremu nie towarzyszy zmiana jakości towarów

2013-09-03 20:42:35

Tanie opony używane i felgi
Nowy sklep sprzedający tanie opony używane oraz felgi przez internet

Dokumentacja księgowa

Dodał admin, 2008-06-18 Autor / Opracowanie: Weronika Żórawska

Istota dokumentacji księgowej polega na utrwaleniu na piśmie wyników obserwacji i pomiaru czasu procesów gospodarczych , które są przedmiotem ewidencji księgowej .


1  2  3    >

- pojedyncze – jedna operacja gospodarcza
- zbiorcze – kilka operacji gospodarczych, przynajmniej dwie
•    Ze względu na podstawę wystawienia dokumentów
- dokumenty pierwotne (źródłowe) – będące rezultatem bezpośredniego pomiaru i obserwacji zdarzeń gospodarczych wystawianych w momencie zaistnienia tego zdarzenia, np. karty pracy, dowody Rw.
- dokumenty wtórne – sporządzane na podstawie dokumentów pierwotnych; dokumenty takie są sporządzane w celu zbiorczego odzwierciedlenia określonych zdarzeń gospodarczych jednego rodzaju, np. lista płac przedstawiająca wielkość i strukturę płac pracowników za dany miesiąc, zbiorcze zestawienie dowodów rozchodu materiałów (Rw) za określony okres, raport kasowy ujmujący operacje kasowe danego dnia.
•    Ze względu na wystawcę
- dokumenty własne – czyli dokumenty wystawiane przez własne komórki organizacyjne dla potrzeb wewnętrznych i zewnętrznych, np. faktury za sprzedane produkty i usługi, listy płac, dowody magazynowe.
- dokumenty obce – czyli dokumenty wystawiane przez inne osoby fizyczne, prawne oraz instytucje finansowe i administracyjne np., rachunki za wykorzystane usługi oraz zakupione towary, nakazy płatnicze, wyciągi bankowe, decyzje sądowe i administracyjne.
•    Ze względu na rodzaj operacji
- dokumenty związane z obrotem zapasów
- dokumenty związane z obrotem środków pieniężnych
- dokumenty związane z obrotem silą roboczą.

Zadaniem dokumentu jest utrwalenie zdarzenia gospodarczego w związku z tym musi on zawierać:
a)    określenie wystawcy, którym może być osoba fizyczna lub prawna, instytucja finansowa lub administracyjna oraz wewnętrzna komórka organizacyjna jednostki gospodarczej
b)    określenie adresata, czyli innej osoby fizycznej lub prawnej bądź wewnętrznej komórki organizacyjnej
c)    rodzaj dokumentu, np. umowa, faktura
d)    numer dokumentu nadany przez wystawcę
e)    treść zdarzenia gospodarczego, które jest przez dokument odzwierciedlane
f)    datę wystawienia dokumentu
g)    wielkości liczbowe, wyrażone w mierniku pieniężnym lub w miernikach naturalnych, charakteryzujące utrwalane zdarzenie gospodarcze
h)    podpisy osób realizujących zdarzenie gospodarcze oraz przyjmujące odpowiedzialność za te realizację.