Losowe artykuły
2008-06-01 21:25:05

Zabezpieczenie kredytów
Prawne zabezpieczenie kredytu powinno zapewnić bankowi zwrot udzielanego kredytu wraz z odsetkami i ewentualnymi kosztami.

2008-06-10 21:08:21

Etyka w pracy fizjoterapeuty
Etyka - dział filozofii zajmujący się badaniem moralności i tworzeniem systemów myślowych, z których można wyprowadzać zasady moralne.

Dokumentacja księgowa

Dodał admin, 2008-06-18 Autor / Opracowanie: Weronika Żórawska

Istota dokumentacji księgowej polega na utrwaleniu na piśmie wyników obserwacji i pomiaru czasu procesów gospodarczych , które są przedmiotem ewidencji księgowej .


<  1  2  3    >


Dowody księgowe poddawane są systemowi kontroli, który obejmuje:
•    Kontrolę formalną – polega ona na stwierdzeniu, czy dowód wystawiony został w odpowiedniej formie, czy zawiera wszystkie niezbędne elementy i czy             sposób przedstawienia na treści nie zawiera usterek, np. czy przy poprawianiu błędów          zachowano obowiązujące zasady.
•    Kontrolę rachunkową – jej celem jest sprawdzenie poprawności obliczeń arytmetycznych.
•    Kontrolę merytoryczną – jej przedmiotem jest ocena zasadności dokonanej operacji, jej podstawy prawnej, zgodności z zamówieniami z warunkami umowy. Jest to zatem najtrudniejszy i najważniejszy element kontroli.

Między wystawieniem dokumentu, będącym wyrazem wydania dyspozycji wykonania operacji, a zaksięgowaniem skutków tej operacji, będącym potwierdzeniem wykonania, dokument przechodzi pewna drogę, zwaną obiegiem dokumentów jest ona z góry ustalona dla każdego dokumentu.

Zasady, które sprzyjają optymalizacji obiegu dokumentów:
1)    należy określić rodzaj dokumentów, które są stosowane w przedsiębiorstwie można wyeliminować dokumenty dublujące się, zbędne.
2)    należy ustalić niezbędną ilość kopii, które będą wykorzystywane.
3)    należy ujednolicić układ dla różnych dokumentów, gdyż to może usprawnić ich obieg i wypełnienie.
4)    należy ograniczyć do niezbędnego minimum liczbę dokumentów zaliczanych do dokumentów ścisłego zarachowania ścisłej kontroli.
5)    należy opracować system symboli, które można wykorzystywać przy wypełnianiu dokumentów.
6)    należy opracować zakres kompetencji pracowników poszczególnych komórek organizacyjnych w zakresie dokumentacji.
7)    należy ustalić zasady kontroli
8)    należy dążyć do skrócenia czasu i drogi obiegu dokumentów.
9)    powinny być opracowane instrukcje, które dotyczą obiegu dokumentów.