Losowe artykuły
2013-03-18 19:59:03

Czy jestem w ciąży?
Choć większość mam twierdzi, że większość objawów ciąży można poczuć dopiero po trzech-czterech tygodniach ...

2013-09-03 20:52:36

Odzyskiwanie danych i pogotowie komputerowe w Krakowie
Usługi informatyczne w Krakowie - pogotowie komputerowe odzyskiwanie danych i obsługa firm

Dokumentacja księgowa

Dodał admin, 2008-06-18 Autor / Opracowanie: Weronika Żórawska

Istota dokumentacji księgowej polega na utrwaleniu na piśmie wyników obserwacji i pomiaru czasu procesów gospodarczych , które są przedmiotem ewidencji księgowej .


<  1  2  3  


Instrukcje składają się z części ogólnej i części szczegółowej.
Cześć ogólna zawiera informacje wstępne, (np. określenie skrótów), ogólne zasady dotyczące dokumentów księgowych(np. jakie mają cechy, zasady wystawiania i przyjmowania dokumentów, zasady kontroli poszczególnych dokumentów)
Część szczegółowa zawiera szczegółowe informacje o dokumentach i ich charakterystykę.
Dokumenty po zaksięgowaniu podlegają archiwizacji, która dzieli się na:
a)    archiwizację bieżącą
b)    archiwizację stałą
Dokumenty muszą być odpowiednio opisane.
Dokumenty kategorii A są archiwizowane trwale w archiwum państwowym.
Dokumenty kategorii B są przechowywane przez pewien okres czasu wynika to z UOR.
Księgi rachunkowe obejmują:
-    dziennik, przeznaczony do chronologicznego ujmowania operacji gospodarczych,
-    księgę główną( konta syntetyczne), przewidziana do prowadzenia zapisów w porządku systematycznym,
-    księgę szczegółowa(konta analityczne< rejestry szczegółowe), stosowane w ewidencji analitycznej,
-    zestawienie obrotów i sald
-    inwentarz.