Losowe artykuły
2008-06-23 22:51:06

Wynagrodzenie gwarancyjne
Wynagrodzenie gwarancyjne - tak powszechnie nazywana jest należność za czas niewykonywania pracy

2008-06-18 21:06:29

Marketing
Marketing to sztuka zdobywania utrzymywania i rozwijania klienta poprzez tworzenie dawanie i komunikowanie mu wartości, które maja dla niego największe znaczenie

Topologia sieci

Dodał admin, 2008-05-30 Autor / Opracowanie: meteormez

Topologia sieci określa jej strukturę. Jedną częścią definicji topologii jest topologia fizyczna, która stanowi rzeczywisty układ przewodów lub medium transmisyjnego.


Drugą częścią jest topologia logiczna, która określa sposób dostępu hosta do medium w celu wysłania danych. Powszechnie stosowane są następujące odmiany topologii fizycznej:
• Topologia magistrali, w której wykorzystywany jest pojedynczy kabel szkieletowy na obu końcach wyposażony w terminatory. Wszystkie hosty są podłączone bezpośrednio do tego szkieletu.
• Topologia pierścienia, w której każdy host jest podłączony do następnego, a ostatni host jest podłączony do pierwszego. W ten sposób tworzony jest pierścień okablowania.
• Topologia gwiazdy, w której wszystkie kable łączą się w jednym punkcie centralnym.
• Topologia gwiazdy rozszerzonej, w której pojedyncze gwiazdy są powiązane poprzez połączenie koncentratorów lub przełączników. Ta topologia umożliwia rozszerzenie zasięgu i obszaru sieci.
• Topologia hierarchiczna jest podobna do rozszerzonej gwiazdy. Jednak zamiast łączyć razem koncentratory lub przełączniki, system jest podłączony do komputera, który steruje ruchem w tej topologii.
• Topologia siatki w możliwie największym stopniu zabezpiecza przed przerwami w dostępie do usług. Świetnym przykładem może być zastosowanie topologii siatki w sieciowym systemie sterowania elektrownią atomową. Jak widać na rysunku, każdy host dysponuje połączeniami z wszystkimi innymi hostami. Chociaż w Internecie istnieje wiele ścieżek do każdego miejsca, nie mamy w nim do czynienia z pełną topologią siatki.
Topologia logiczna sieci to sposób, w jaki hosty komunikują się ze sobą za pośrednictwem medium. Dwie najpowszechniejsze topologie logiczne to rozgłaszanie i przekazywanie tokenu.
Topologia rozgłaszania oznacza po prostu, że każdy host wysyła przekazywane dane do wszystkich hostów podłączonych do medium sieciowego. Nie ma określonej kolejności korzystania z sieci przez poszczególne stacje. Host, który jako pierwszy wyśle dane, jest obsługiwany jako pierwszy (ang. first come, first serve). W ten sposób działa sieć Ethernet, co zostanie omówione w dalszej części kursu.
Drugą odmianą topologii logicznej jest przekazywanie tokenu. W tej topologii dostęp do sieci jest kontrolowany przez przekazywanie elektronicznego tokenu kolejno do każdego hosta. Gdy host odbierze token, może wysyłać dane przez sieć. Jeśli nie ma danych do wysłania, przekazuje token do następnego hosta i proces się powtarza. Przykładami sieci, w których jest wykorzystywane przekazywanie tokenu, są Token Ring i FDDI. Odmianą sieci Token Ring i FDDI jest sieć Arcnet. W sieci Arcnet token jest przekazywany w ramach topologii magistrali.
Diagram na rysunku przedstawia wiele różnych topologii w połączeniu z urządzeniami sieciowymi. Prezentuje on typową dla szkoły lub małej firmy sieć o średnim stopniu złożoności. Znajduje się na nim wiele symboli i wiele rozwiązań sieciowych, których poznanie będzie wymagało czasu.