Losowe artykuły
2008-06-22 22:38:47

Amortyzacja środków trwałych
Ponieważ wydatków na zakup lub wytworzenie środków trwałych nie możemy zaliczyć w koszt jednorazowo i bezpośrednio jeżeli ich wartość początkowa przekracza 3500 zł

2008-06-08 19:54:11

Bezrobocie
Bezrobocie jest zjawiskiem społecznym, polegającym na tym, że część ludzi zdolnych do pracy i deklarujących chęć jej podjęcia nie znajduje faktycznego zatrudnienia z różnych powodów.

Informacji na rynku kapitałowym

Dodał admin, 2008-06-18

Na całym świecie gracze giełdowi wysoko cenią wartość szybkiej i aktualnej informacji, dzięki której mogą szybciej od konkurentów podjąć trafne decyzje przynoszące im zysk.


<  1  2  3  4    >


Źródła informacji na rynku kapitałowym
Znalezienie odpowiednich, sprawdzonych źródeł informacji stanowi znaczną część sukcesu inwestycyjnego. Niektóre z nich dostarczane są przez emitenta, niektóre przez rynek, część, często najważniejsza, jest wynikiem przetworzenia informacji ogólnie dostępnych
i wyciągnięcia właściwych, unikalnych na rynku wniosków. Jednakże każdy inwestor musi wiedzieć, gdzie znaleźć potrzebne wiadomości:
•    wyniki sesji – inwestorzy korzystają najczęściej z telegazety (strony 610-612) lub innych komercyjnych dostawców tej usługi (np. serwis Reutersa, czy serwis BOŚ). Tam znajdują się informacje dotyczące zmian cen, obrotów, podawane są również najważniejsze komunikaty
i przebieg dogrywki.
•    raporty bieżące spółek - można je znaleźć w codziennej prasie (między innymi
w Rzeczpospolitej, Gazecie Wyborczej, Gazecie Giełdy Parkiet) lub wyspecjalizowanych serwisach np. Notoria Serwis. Niestety dane te ukazują się z opóźnieniem. Alternatywą są serwisy on-line, niestety są one najczęściej dość kosztowne. Zaletą informacji z prasy codziennej jest fakt, że obok informacji formalnych drukowane są własne opracowania
i analizy wyników finansowych.
•    podsumowania i analizy - można je znaleźć przede wszystkim w prasie fachowej analogicznie jak raporty bieżące spółek.
•    wydawnictwa spółki – źródłem informacji jest także sama spółka, a ściślej mówiąc, jej wydawnictwa. Mogą to być różnego rodzaju opracowania, ulotki czy raporty. Szczególne miejsce zajmuje tu oczywiście prospekt emisyjny, sporządzony według ściśle określonych zasad. Niestety, spółka publikuje prospekt tylko w przypadku dopuszczenia jej akcji do publicznego obrotu lub nowej emisji.
•    coraz częściej również w Internecie pojawiają się specjalistyczne serwisy, zawierające różnego typu analizy, podsumowania i komentarze. Analizy, często opatrzone rekomendacjami, wydają też biura maklerskie. Stanowią one nieocenione źródło informacji
o rynku i poszczególnych spółkach. Warto też przyjrzeć się bliżej opracowaniom Głównego Urzędu Statystycznego czy niezależnych firm i ośrodków badawczych.