Losowe artykuły
2008-06-11 21:31:49

układ pokarmowy
Najważniejszym zadaniem układu pokarmowego człowieka jest pobieranie pokarmów i wody, trawienie i przyswajanie składników odżywczych oraz niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu.

2008-05-29 21:46:07

Belgia
Belgia jest państwem federacyjnym Europie zachodniej w południowych Niderlandach. Graniczy od zachodu z Francją, od południa z Luksemburgiem, od wschodu z Niemcami i od północy z Holandią

Edytor tekstu

Dodał admin, 2008-06-19 Autor / Opracowanie: Sebastian Kosowski

Edytory tekstów są najczęściej używanym rodzajem programów. Nowoczesny edytor to nie tylko możliwość napisania każdego tekstu, ale jest to również możliwość tworzenia złożonych rysunków w programie


<  1  2  3    >


• Drukuj - przesyła bieżący dokument w całości do wydruku wg ustawień standardowych. Jeżeli ustawienie nie są odpowiednie, wybieramy z menu opcje Plik, a następnie Drukuj. W oknie, które się ukaże, można ustawić potrzebne parametry wydruku.
• Podgląd wydruku - pokazuje bieżący dokument dokładnie tak, jak będzie wyglądał wydrukowany. Na podglądzie można jednym rzutem oka objąć całe strony. Ułatwia to ocenę rozmieszczenia tekstu i wyglądu stron. Można też dopasować w prosty sposób marginesy. Okno to posiada szereg własnych ikon umożliwiających zmianę sposobu wyświetlania.
• Pisownia - rozpoczyna procedurę sprawdzania pisowni. Word jest wyposażony w możliwość dokonywania korekty ortografii. Nie jest to jednak narzędzie dość precyzyjne. Nie uwzględnia istnienia wielu słów. Można jednak ignorować poszczególne wskazania. Procedura wyłapie nam jednak większość błędów ortograficznych i tzw. literówek.
• Wytnij - usuwa z treści dokumentu zaznaczony element.
• Kopiuj - kopiuje zaznaczony fragment do Schowka. Razem z następną ikoną Wklej stanowi parę narzędzi używanych kolejno w celu skopiowania jakiegoś fragmentu dokumentu w inne miejsce.
• Wklej - wkleja zaznaczony fragment w miejscu wskazywanym położenie kursora.
• Cofnij - cofa wykonane ostatnio operacje. Klikniecie małej strzałki rozwija okienko z lista czynności, które możemy odwołać
• Ponów - ponawia ostatnią powołana operację.
• Wstaw tabelę - służy do umieszczenia w tekście wstępnie sformatowanego zarysu tabeli.
• Kolumny - formatuje zaznaczony obszar tekstu w zadaną liczbę kolumn.
• Pokaż/Ukryj - pokazuje lub ukrywa znaki specjalne, informując o formacie tekstu np. znak spacji. Wszystkie te znaki wyświetlane są tylko na ekranie (nie są drukowane).
• Skala obrazu - zmienia skale wyświetlania bieżącego dokumentu. Po kliknieciu strzałki rozwija się lista, z której możemy wybrać skalę określona procentowo. Można także kliknąć wewnątrz pola z liczbą i wpisać dowolna liczbę całkowitą pomiędzy
10-200 i nacisnąć Enter. Bardzo użyteczne są 3 ostatnie pozycje:
• szerokość - ustawia automatycznie skalę w ten sposób, aby cała szerokość strony mieściła się na ekranie;
• cała strona - na ekranie mieści się cała strona;
• dwie strony - na ekranie mieszczą się dwie kolejne strony.