Losowe artykuły
2008-06-15 20:58:35

Bank jako pośrednik finansowy
W Polsce, według różnych badań, od 30 do ponad 50 proc. społeczeństwa w ogóle nie korzysta z usług bankowych. To co najmniej 11 mln osób. Ta grupa znalazła się na celowniku bankowców.

2013-09-03 20:58:26

PACH - Dekoracje komunijne
Ozdoby komunijne na torty i ciasta - prezentacja sklepu

Leasing

Dodał admin, 2008-06-19 Autor / Opracowanie: Sebastian Kosowski

Aby rozpocząć nowy rodzaj działalności lub powiększyć zakres dotychczasowej, firma musi przede wszystkim uzyskać fundusze na inwestycje.


<  1  2  3  4  5  6  7    >

 Potencjalny Leasingobiorca musi przeanalizować:
Jaką formę leasingu chce realizować. : operacyjny czy finansowy. Ma to zasadniczy wpływ na sposób zaliczania rat w koszty uzyskania przychodów, obciążenie podatkiem VAT oraz przyporządkowanie środka trwałego do ewidencji środków trwałych Leasingodawcy lub Leasingobiorcy a co za tym idzie dokonywanie amortyzacji przez jedną ze stron.
Które z posiadanych warunków finansowych są bardziej konkurencyjne ?
Jakie są początkowe koszty zawarcia umowy leasingu; czy występują prowizje , opłaty manipulacyjne, opłaty wstępne, kaucje depozyty gwarancyjne i jaka jest ich kwalifikacja podatkowa ?
Czy w sposób efektywny przedsiębiorstwo wykorzystuje możliwości zmniejszenia podstawy do opodatkowania ?
Wielkośći rodzaj innych ewentualnych zabezpieczeń wymaganych przez Leasingodawcę, które przyczynią się do zmniejszenia możliwości kredytowych firmy.
Czy i w jakim stopniu zmienia się zdolność kredytowa przedsiębiorstwa ?. Jaki jest okres leasingu; czy istnieje możliwość dostosowania opłat leasingowych do oczekiwań Leasingobiorcy np. jego sezonowych przychodów.
 Czy istnieje możliwość uzyskania karencji w spłacie rat. Jest to szczególnie ważne dla przedsięwzięć, które są w fazie uruchamiania.
Jaka jest częstotliwość ponoszenia opłat (raty miesięczne, kwartalne, półroczne);czy opłaty wnoszone są na początku czy na końcu okresu rozliczeniowego.
Czy leasingobiorca ma możliwość dalszego przedłużenia umowy lub wykupienia przedmiotu leasingu po okresie umowy ?
Czy istnieją możliwości wcześniejszego odstąpienia od umowy i jakie są tego konsekwencje finansowe ?
Jaka jest wartość likwidacyjna środka trwałego po okresie leasingu ?
 Która ze stron umowy ponosi koszty utrzymania samochodu tj. remontów i konserwacji ?
Jaka jest pozycja finansowa Leasingodawcy ? Czy istnieje realna groźba upadku towarzystwa leasingowego, co niosłoby zagrożenie ciągłości użytkowania środków trwałych objętych umową ?
Czy potencjalny Leasingodawca stosuje w praktyce sprzedaż praw do swoich należności ?
Czy wzrasta ryzyko przedsiębiorstwa w związku realizacją umów leasingowych i w jakim stopniu ?
W jakim czasie od momentu złożenia wniosku o leasing następuje realizacja transakcji i przekazanie środków trwałych do dyspozycji Leasingobiorcy.