Losowe artykuły
2008-06-10 20:53:59

Tworzywa sztuczne
Od co najmniej 60 lat tworzywa sztuczne znajdują coraz większe zastosowanie w różnych dziedzinach techniki i życia codziennego

2008-06-18 21:42:10

Dokumentacja księgowa
Istota dokumentacji księgowej polega na utrwaleniu na piśmie wyników obserwacji i pomiaru czasu procesów gospodarczych , które są przedmiotem ewidencji księgowej .

Leasing

Dodał admin, 2008-06-19 Autor / Opracowanie: Sebastian Kosowski

Aby rozpocząć nowy rodzaj działalności lub powiększyć zakres dotychczasowej, firma musi przede wszystkim uzyskać fundusze na inwestycje.


<  1  2  3  4  5  6  7    >


 Leasing a kredyt
W celu dokonania zakupu przedmiotu leasingu, firma leasingowa zazwyczaj korzysta z kredytu bankowego. Klient w ustalonym w umowie okresie spłaca raty leasingowe a firma leasingowa spłaca kredyt bankowy. Nasuwa się pytanie, czy nie lepiej byłoby w takiej sytuacji, gdyby klient starał się o kredyt bankowy osobiście. Istnieje jednak kilka powodów dla których byłoby to znacznie mniej opłacalne niż korzystanie z oferty firmy leasingowej. Banki nie są przygotowanie do obsługi tak wielkiej ilości klientów. Wymagają przedstawienia wielu zabezpieczeń i poręczeń ? w umowie leasingowej zabezpieczeniem niekiedy jest sam przedmiot leasingu. W przypadku leasingu operacyjnego czynsze laesingowe stanowią koszt uzyskania przychodu, co czyni leasing tańszym od kredytu bankowego a formalności związane z zawieraniem umowy leasingowej sprowadzone zostały do minimum.
Firma leasingowa jako duży odbiorca może przy nabywaniu dóbr będących przedmiotem leasingu wynegocjować korzystniejsze ceny niż pojedynczy inwestor. Możliwe jest również, że pewne koszty bieżące, które ponosi się nawet w przypadku kupna na kredyt kształtują się korzystniej jeśli są ponoszone przez spółkę leasingową a nie przez samego inwestora.
Jednakże wbrew rozpowszechnionym w reklamie leasingu sloganom nie jest tak, że tylko leasing daje szansę pełnego sfinansowania obiektu. Taki pogląd wymaga modyfikacji. Po pierwsze firmy leasingowe nie zgadzają się na ślepo do zabezpieczania swoich roszczeń tylko poprzez przedmiot leasingu. Zależnie od oceny wiarygodności klienta domagają się niekiedy dodatkowych zabezpieczeń lub opłat przy zawarciu umowy. Po drugie instytucje kredytowe w poszczególnych przypadkach bywają gotowe, przy pozytywnej ocenie klienta i rodzaju inwestycji do pełnego jej sfinansowania.
Plusy i minusy leasingu
Elastyczne warunki umowy - możliwość negocjowania warunków najbardziej odpowiadających leasingobiorcy (np. sposób rozłożenia płatności w czasie)
Niskie nakłady kapitałowe zarówno w momencie zawierania umowy, jak i w czasie spłaty rat leasingowych. Pozwala to leasingobiorcy bardziej efektywnie spożytkować kapitał obrotowy
Korzyści podatkowe większe, niż w przypadku kupna za gotówkę lub z kredytu bankowego - prowadzące do zwiększenia środków obrotowych, będących do dyspozycji firmy
Korzyści podatkowe poważnie obniżają koszt pozyskania środka trwałego