Losowe artykuły
2008-06-19 21:28:40

Leasing
Aby rozpocząć nowy rodzaj działalności lub powiększyć zakres dotychczasowej, firma musi przede wszystkim uzyskać fundusze na inwestycje.

2008-06-04 21:42:03

Działanie substancji toksycznych
Trucizna jest to substancja, która po wchłonięciu do organizmu lub wytworzona w organizmie powoduje zaburzenie jego funkcji lub śmierć

Leasing

Dodał admin, 2008-06-19 Autor / Opracowanie: Sebastian Kosowski

Aby rozpocząć nowy rodzaj działalności lub powiększyć zakres dotychczasowej, firma musi przede wszystkim uzyskać fundusze na inwestycje.


<  1  2  3  4  5  6  7  


Leasing ułatwia dostęp do nowych technologii, umożliwia stałe unowocześnianie urzadzeń i procesów produkcyjnych (zwrot urządzeń leasingodawcy i zawarcie nowej umowy na nowocześniejsze)
Leasing pozwala zachować możliwość kredytowania. Firma może przecież potrzebować kapitału obrotowego, a leasing nie ma zwykle wpływu na aktualne linie kredytowe firmy.
Brak w Polsce jednoznacznych uregulowań prawno - podatkowych
Leasingobiorca nie uzyskuje od razu prawa własności do przedmiotu leasingu. Zwykle zakładana jest opcja wykupu po zakończeniu umowy.
Konsekwencje niedotrzymania warunków umowy przez leasingobiorcę są surowe : natychmiastowe przejęcie przez leasingodawcę przedmiotu umowy (z pominięciem drogi sądowej), natychmiastowa spłata wszystkich opłat leasingowych
Leasingobiorca jest zobowiązany do płacenia czynszów nawet w razie utraty, uszkodzenia lub innej przyczyny uniemożliwiającej korzystanie z przedmiotu leasingu (w razie zniszczenia lub kradzieży jest to niwelowane przez wypłacone odszkodowanie)
Leasing w polskiej gospodarce
Leasing w Polsce funkcjonuje od 1990r i wpisał się już w mapę polskiej gospodarki, jednak nie wszyscy mają świadomość jaką rolę pełni leasing w naszym kraju. Leasing stał się faktem w naszej rzeczywistości to dzięki tej formie finansowania inwestycji nastąpił ogromny rozwój gospodarczy, co w konsekwencji musiało pomnożyć wpływy do budżetu. Wiele firm w krótkim czasie nabyło środki produkcji, środki transportowe i inne przedmioty trwałego użytku, które jako nakłady inwestycyjne były planowane w okresie późniejszym, a leasing przyspieszył ich realizację. Jednocześnie wielu dostawców wyraźnie zwiększyło sprzedaż dzięki leasingowi. Innym bardzo istotnym argumentem w dyskusji o leasingu jest ilość podmiotów gospodarczych jakie powstały do świadczenia tego rodzaju usług i ilość powstałych z tego tytułu stanowisk pracy. Reasumując można powiedzieć, że leasing to:
tysiące dodatkowo sprzedanych przez producentów maszyn, urządzeń, samochodów, komputerów itp.,
tysiące nowo powstałych miejsc pracy - zarówno dla pracowników firm leasingowych, jak i pracowników obsługujących leasingowane maszyny, urządzenia, samochody itp.,
ogromne kredyty i wzmożona aktywność banków obsługujących tę działalność,
obowiązkowe ubezpieczenia i dynamiczny rozwój firm ubezpieczeniowych,
wyścig po lepszą reklamę i wzrost obrotów mediów i firm reklamowych,
możliwość rozwoju dla małych i średnich firm, dla których kredytowanie działalności gospodarczej jest nieosiągalne,
transfer nowoczesnej technologii poprzez częstą wymianę użytkowanych narzędzi pracy.
 
Podsumowanie
Podsumowując trzeba wskazać na leasing jako atrakcyjne źródło finansowania zewnętrznego, dużo łatwiejsze i tańsze niż kredyt bankowy. Dzięki niemu w ostatnich latach stworzono miejsca pracy, doinwestowano wiele gałęzi gospodarki i powstały liczne zakłady produkcyjne. Firmy zamierzające korzystać z leasingu powinny śledzić m.in. artykuły w prasie na ten temat i pogłębiać wiedzę z tej dziedziny. Zrozumieją wówczas jego zalety i uwzględnią możliwość wyboru takiego finansowania w planowaniu rozwoju swojej firmy.