Losowe artykuły
2008-06-03 21:28:14

Usługi bankowości internetowej
Na początku tego podrozdziału należy zaznaczyć istotną rolę internetowych portali finansowych w bankowości internetowej.

2008-06-01 21:43:14

Programy europejskie
Zasada monitorowania oznacza obowiązek śledzenia przebiegu realizacji programu w celu nadzorowania jej przebiegu stosowanie do przyjętych wcześniej ustaleń.

Odpowiedzialność pracownika

Dodał admin, 2008-06-22 Autor / Opracowanie: Sebastian Kosowski

Odpowiedzialność, obowiązek ponoszenia przewidzianych przez przepisy prawne konsekwencji zachowania się własnego lub innych osób.


<  1  2  3  4  5  6  7  

 Dlatego też małoletni, który ukończył 13 lat, może samodzielnie występować przed sądem w sprawach wymienionych w pkt. a-e. Jeżeli chodzi o określenie osoby pozwanej, to w każdym przypadku, niezależnie od tego, czy małoletni może działać samodzielnie czy też tylko przez przedstawiciela ustawowego, należy pozywać małoletniego. Przedstawiciel ustawowy jest jedynie osobą reprezentującą, działającą w cudzym imieniu.