Losowe artykuły
2008-06-03 21:28:14

Usługi bankowości internetowej
Na początku tego podrozdziału należy zaznaczyć istotną rolę internetowych portali finansowych w bankowości internetowej.

2008-07-08 21:11:51

Historia masażu leczniczego
Historia masażu jest tak stara jak ludzki, świadomy dotyk. Nie wiemy dokładnie kiedy człowiek rozpoczął odkrywanie fenomenu jakim jest ludzki dotyk.

Rozwiązanie stosunku pracy

Dodał admin, 2008-06-22 Autor / Opracowanie: Sebastian Kosowski

Szczególnym przypadkiem rozwiązania stosunku pracy za porozumieniem stron jest przejście pracownika do nowego pracodawcy na podstawie porozumienia pracodawców


|<  <<  <  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  


Rozwiązanie stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracownika
- uregulowane ustawą z z 13.03.03r. O szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Wprowadza ta ustawa szczególną regulacje rozwiązywania stosunków pracy wykazującą istotne różnice w porównaniu z Kp regulującymi rozwiązania stosunku pracy. Ustawa dostosowuje dotychczasowe zasady zwalniania pracowników do wymagań wynikających z dyrektywy Rady Europy. Przepisy ustawy mają zastosowanie do pracodawców zatrudniających 20 i więcej pracowników. W liczbie zatrudnionych powinno się uwzględniać wszystkich pracowników, bez względu na wymiar ich czasu pracy(pełny lub niepełny) oraz niezależnie od tego czy faktycznie świadczą prace, czy też ich nieobecność jest usprawiedliwiona ( np. korzystają z urlopów, są niezdolni do pracy z powodu choroby)