Losowe artykuły
2008-06-19 21:00:35

Edytor tekstu
Edytory tekstów są najczęściej używanym rodzajem programów. Nowoczesny edytor to nie tylko możliwość napisania każdego tekstu, ale jest to również możliwość tworzenia złożonych rysunków w programie

2008-07-10 21:03:28

Pranie brudnych pieniędzy
Pranie Brudnych Pieniędzy oznacza wymianę funduszy otrzymanych w wyniku aktywności kryminalnej na ‘czyste’ pieniądze, bez powiązania ze swoim nielegalnym źródłem.

Prawa rzeczowe

Dodał admin, 2008-06-30 Autor / Opracowanie: Sebastian Kosowski

Są to prawa, które dla uprawnionego gwarantują ściśle określone uprawnienia względem rzeczy.


<  1  2  3  4  5  6  7  8    >


Zakres służebności gruntowej ustala się wg zasad współżycia społecznego. Służebność gruntowa powinna być wykorzystywana lojalnie – tzn. tak aby jak najmniej utrudnić korzystanie z nieruchomości obciążonej.
Korzyść płynąca z służebności gruntowej powinna mieć charakter obiektywny.
Charakterystyczną cechą jest to, że nie może ona polegać na obowiązku czynnym właściciela nieruchomości obciążonej; nie jest zobowiązaniem do wykonania określonej czynności, a jedynie do powstrzymania się
Powstanie służebności gruntowej na podstawie:
1. czynności prawnej – umowa; mają zastosowanie zasady ogólne;
2. orzeczenia sądowego – dotyczy ustanowienia służebności drogi koniecznej, może domagać się tego właściciel lub użytkownik wieczysty, służebność budynkowa w sytuacji gdy dochodzi do zniesienia współwłasności
3. orzeczenia administracyjnego – gdy dochodzi do wywłaszczenia nieruchomości
4. zasiedzenia – można tylko taką, która polega na korzystaniu z trwałego i widocznego urządzenia np. droga

Wygaśnięcie służebności gruntowej:
- gdy nie jest wykonywana przez 10 lat
- gdy straciła znaczenie dla właściciela nieruchomości obciążonej (bez wynagrodzenia)
- stała się szczególnie uciążliwa (może żądać jej zniesienia za wynagrodzeniem)
- zmiana treści lub sposobu wykonywania za wynagrodzeniem gdy wystąpi ważna potrzeba gospodarcza
- na skutek podziału nieruchomości
Wygasa z przyczyn typowych dla wszystkich ograniczonych praw rzeczowych.
Służebności osobiste – służebność ustanowiona na rzecz określonej osoby,
Mają praktycznie taką samą treść jak służebność gruntowa. Różnica polega na tym, że inna jest osoba uprawniona.
Cechą charakterystyczną jest to, że mogą być ustanowione tylko na rzecz osób fizycznych, nie mogą być ustanowione na rzecz osób prawnych. Jest ona związana z konkretną osobą, wygasa ze śmiercią uprawnionego. Nie może zostać przeniesiona na inną osobę, jest niezbywalna.
Służebność osobista służy przede wszystkim celom konsumpcyjnym.