Losowe artykuły
2008-06-18 22:35:21

Dom maklerski
Pośrednikami w obrocie giełdowym są domy maklerskie i banki prowadzące działalność maklerską

2008-07-09 20:42:09

Konserwanty w kosmetyce
Środki konserwujące obok barwników i związków zapachowych są jednymi z najbardziej kontrowersyjnych surowców kosmetycznych, gdyż są powodem najczęstszych alergii u użytkowników

Komunikacja społeczna

Dodał admin, 2008-07-07

Mianem społeczeństwa obywatelskiego określa się takie społeczeństwo, w którym do minimum ograniczona jest ingerencja władzy politycznej w życie obywateli


<  1  2  3  4    >


Bardzo często w komunikacji mamy do czynienia z tak zwanym sprzężeniem zwrotnym. Sprzężenie zwrotne - jest to odwrócenie komunikacji, w którym to wyrażamy reakcję na komunikat nadawcy. Możemy wyróżnić dwa typy sprzężeń zwrotnych: pierwszy to bezpośrednie wyrażenie na przykład: potakiwanie głową lub drugie pośrednie owocujące np.: wzrostem efektywności pracy. W momencie, gdy sprzężenie zwrotne jest silniejsze, to proces komunikowania się jest lepszy .
W zależności od sposobu, w jakim każdy z etapów jest realizowany możemy wyróżnić różne metody komunikacji. W procesie komunikowania możemy korzystać z dodatkowych urządzeń i przyrządów, lub też komunikować się bez ich udziału, niejako bezpośrednio. Współcześnie istnieje także specyficzny rodzaj porozumiewania się - komunikacja przez media, nazywana też komunikacją masową, w związku z czym dzielimy także komunikację na pośrednią i bezpośrednią. Odbiorcami sygnałów może być pojedyncza osoba, grupa lub też bardzo duża ilość osób.
W tym ostatnim przypadku możemy mówić o komunikacji masowej.
Termin komunikowanie masowe, jest tłumaczeniem angielskiego mass communication. Przymiotnik „masowe” oddaje właściwie sens samego procesu komunikowania (porozumiewania się), a to z pewnością jest atutem tego terminu. Komunikowanie się jest naturalną, niejako wrodzoną potrzebą każdego człowieka. Podobnie jak złożona jest istota ludzka, równie trudne do określenia i jednoznacznego zdefiniowania wydaje się pojęcie komunikacji. Komunikację można określić jako proces wymiany wiadomości w środowisku społecznym, który obejmuje aktywność poznawczą, stany aktywne oraz zachowania. Inni natomiast traktują ten proces jako werbalne i niewerbalne zachowanie się człowieka w otoczeniu, a więc interakcję, porozumiewanie się .
Wedle szeroko rozpowszechnionego poglądu „komunikowanie masowe" to tyle, co „komunikowanie dla mas". Takie rozumienie odnosi kategorię masowości głównie do fazy odbioru, utożsamiając ją z odbiorcą traktowanym jako specyficzna zbiorowość społeczna: masa .