Losowe artykuły
2008-06-08 19:54:11

Bezrobocie
Bezrobocie jest zjawiskiem społecznym, polegającym na tym, że część ludzi zdolnych do pracy i deklarujących chęć jej podjęcia nie znajduje faktycznego zatrudnienia z różnych powodów.

2008-06-10 21:14:02

Fizjoterapia
Fizjoterapia jest autonomicznym i samodzielnym zawodem wykonywanym w ochronie zdrowia; osoby wykonujące go współpracują na otwartych i równych zasadach z lekarzami medycyny.

Historia masażu leczniczego

Dodał admin, 2008-07-08 Autor / Opracowanie: Barbara Świeciak

Historia masażu jest tak stara jak ludzki, świadomy dotyk. Nie wiemy dokładnie kiedy człowiek rozpoczął odkrywanie fenomenu jakim jest ludzki dotyk.


<  1  2  3  4  5  6  7  8  


W okresie tym, powstają pierwsze polskie książki o masaż.
1953 – Polska, Kraków - powołanie Ośrodka Rehabilitacyjnego dla Niewidomych – pierwsza szkoła kształcąca masażystów w Polsce, najpierw kursy a następnie w 1980 – zostaje przekształcona w Medyczne Studium Zawodowe – Wydział Masażu Leczniczego. Od lat 70 –tych wielu jej absolwentów pracuje poza granicami kraju. Powstaje także Sekcja Masażystów Niewidomych, pierwsze stowarzyszenie masażystów w Polsce.
1980-te, w Polsce rośnie zainteresowanie masażami orientalnymi, choć nie ma jeszcze ukierunkowanych szkoleń, adepci tej sztuki czynią wielkie postępy.
1990-te pierwsze prywatne szkoły i kursy masażu klasycznego i naturalnych metod.
1990-te wzrost zainteresowania masażami w aspekcie kosmetycznym i w relaksacji, masaż gości coraz częściej na targach kosmetycznych, odnowy biologicznej, Spa.
1990 –te, pierwsze publikacje dotyczące masażu autorstwa Adama Zborowskiego, stanowiące dzisiaj kanon najlepszych podręczników o masażu.
Od 1992 roku – wzrasta zainteresowanie Polinezyjskimi Masażami.
1994 - pierwsze informacje dotyczące: masażu w standardzie body work, dzisiaj znanego jako metoda: Integracyjnego Masażu Bodywork - łącząca aspekt relaksacyjnego i leczniczego masażu w terapii zmian w tkankach miękkich powstałych w wyniku stresu.
1997 – I Targi Edukacyjne Masażu w MSZ w Krakowie. Początek współpracy pomiędzy różnymi środowiskami zajmującymi się masażem: leczniczym, relaksacyjnym, kosmetycznym.
2003 – 50 lat Krakowskiej Szkoły Masażu.
Masaż dzisiaj i najnowsze trendy.
Najwięcej prac w zakresie badania masażu związanych jest dzisiaj z jego wpływem na tkanki miękkie. Rejestrujemy opracowania metod, w których wykorzystuje się zarówno masaż klasyczny z elementami masaży punktowych. Nowy nurt to zastosowanie masażu w medycynie estetycznej oraz w odnowie psychosomatycznej.