Losowe artykuły
2008-05-30 21:33:46

Komputer
Komputery są ważnymi składnikami sieci. Umiejętność rozpoznawania i nazywania głównych podzespołów komputera PC jest więc bardzo ważna.

2008-07-13 18:43:07

Działalność gospodarcza
Według prawa działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż

Polski rynek pracy

Dodał admin, 2008-07-10 Autor / Opracowanie: Monika Kulińska

Polski rynek pracy zmienia się w bardzo szybkim tempie. Jest to przede wszystkim wynikiem adaptowania się naszej gospodarki do realiów panujących na globalnym rynku pracy.


<  1  2  3  

 M. Kabaj próbuje odpowiedzieć na pytanie, czy deregulacja rynku pracy umożliwi utworzenie 2 mln miejsc pracy do 2010r. stwierdza też, że Polska należy do krajów o wysokiej elastyczności rynku pracy i w związku z tym nie należy oczekiwać, że deregulacja zwiększy istotnie zatrudnienie oraz zmniejszy bezrobocie. A w Polsce ani zbyt wysokie podatki, ani koszty pracy, czy sztywność kodeksu pracy nie wpłynęły na wzrost bezrobocia.
W drugiej części E. Kryńska wnioskuje, że deregulacja pogłębia segmentację rynku pracy nie zawsze korzystnie z punktu widzenia pracobiorców, pracobiorców także prowadzi do powstania mniej lub bardziej wyraźnych barier zatrudnienia.
Z. Czepulis-Rutkowska omawia nietypowe formy zatrudnienia i systemy emerytalne. Nietypowe formy zatrudnienia prowadzą do obniżenia pozapłacowych kosztów pracy, ale jednocześnie prowadzi to do ograniczenia możliwości finansowania zabezpieczenia społecznego, w tym świadczeń emerytalnych.
J. Wratny omawia nietypowe formy zatrudnienia z punktu widzenia potrzeby ingerencji państwa. Wyraźnie oddziela rozszerzenie się umów cywilno-prawnych jako konieczność zapewnienia niezbędnej ochrony świadczącym pracę poprzez nietypowe świadczenia pracy.
Trzecią część publikacji otwiera artykuł J. Gardawskiego dotyczy prezentacji opinii pracodawców i pracobiorców pracobiorców małych i średnich przedsiębiorstw prywatnych na temat deregulacji rynku pracy. Pokazuje on krytyczny stosunek pracodawców do oficjalnych regulacji państwa w sferze działalności gospodarczej.