Losowe artykuły
2008-05-30 21:33:46

Komputer
Komputery są ważnymi składnikami sieci. Umiejętność rozpoznawania i nazywania głównych podzespołów komputera PC jest więc bardzo ważna.

2013-03-18 13:17:08

Zastosowania oświetlenie diodowego LED
Czy warto montować oświetlenie led w prywatnych domach?

Pranie brudnych pieniędzy

Dodał admin, 2008-07-10 Autor / Opracowanie: Monika Kulińska

Pranie Brudnych Pieniędzy oznacza wymianę funduszy otrzymanych w wyniku aktywności kryminalnej na ‘czyste’ pieniądze, bez powiązania ze swoim nielegalnym źródłem.


<  1  2  3  4  5  6  7  8  9    >


Historia ustawodawstwa:
    Zarządzenie nr 16/92 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 października 1992 r. w sprawie zasad postępowania banków w razie ujawnienia okoliczności wskazujących na lokowanie w banku środków pieniężnych lub innych wartości majątkowych pochodzących z przestępstwa lub mających z nim związek oraz przy dokonywaniu wpłat gotówkowych przekraczających określoną kwotę wydane na podstawie art. 100 ust. 5 pkt 2 i 3 prawa bankowego.

(Zdefiniowało pranie pieniędzy, wprowadziło obowiązkową rejestracje danych; kontrowersyjne ze względu na brak jasnej wykładni postanowień zarządzenia i jednolitej interpretacji tekstu, także w zakresie definicji wpłaty).
    Zarządzenie Nr C/2/I/94 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 17 stycznia 1994 r. w sprawie przeciwdziałania wykorzystywaniu działalności jednostek organizacyjnych NBP do wykonywania czynności mających na celu ukrycie pochodzenia środków pieniężnych z przestępstwa lub mających związek z przestępstwem, wydane na podstawie art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. o Narodowym Banku Polskim.

(Załącznikiem do zarządzenia była instrukcja wskazująca na sposób realizacji zarządzenia 16/92 przez jednostki organizacyjne NBP, wprowadzająca ponadto zasady prowadzenia kontroli realizacji zarządzenia Prezesa)
    Art. 5 ustawy z dnia 12 października 1994 r. o ochronie obrotu gospodarczego oraz o zmianie niektórych przepisów prawa karnego - pierwsza kryminalizacja prania pieniędzy - ustawa wprowadziła nowy typ przestępstwa tj. pranie pieniędzy, polegający na wprowadzaniu do legalnego obrotu środków płatniczych, papierów wartościowych lub wartości dewizowych pochodzących ze zorganizowanej przestępczości (obrót środkami odurzającymi lub psychotropowymi, fałszowanie pieniędzy, papierów wartościowych, wymuszanie okupu, handel bronią)
    Art. 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny.
(Doprecyzowanie zachowań sprawczych w praniu pieniędzy i stworzenie zamkniętej listy przestępstw bazowych, ale opartej na działaniach prowadzonych w ramach przestępczości zorganizowanej. Kształt art. 299 uniemożliwiał ściganie prania pieniędzy ze wszystkich przestępstw.)
    Art. 106 (nowego) Prawa bankowego

(Banki zobowiązane zostają do przeciwdziałania wykorzystywaniu swojej działalności dla celów mających związek z przestępstwem określonym w art. 299 k.k. i przeciwdziałania przestępstwom bankowym w ogóle; prowadzą rejestr wpłat gotówkowych pow. 10 tys. euro, identyfikują tożsamość dokonujących wpłat oraz beneficjentów.)