Losowe artykuły
2008-06-01 21:25:05

Zabezpieczenie kredytów
Prawne zabezpieczenie kredytu powinno zapewnić bankowi zwrot udzielanego kredytu wraz z odsetkami i ewentualnymi kosztami.

2013-03-18 13:17:08

Zastosowania oświetlenie diodowego LED
Czy warto montować oświetlenie led w prywatnych domach?

Pranie brudnych pieniędzy

Dodał admin, 2008-07-10 Autor / Opracowanie: Monika Kulińska

Pranie Brudnych Pieniędzy oznacza wymianę funduszy otrzymanych w wyniku aktywności kryminalnej na ‘czyste’ pieniądze, bez powiązania ze swoim nielegalnym źródłem.


<  1  2  3  4  5  6  7  8  9    >
 OPIS PUBLIKACJI
Wraz z postępem społeczno-ekonomicznym nasilają się zjawiska o charakterze przestępczym inicjowane przez zorganizowane grupy przestępcze, nierzadko o charakterze międzynarodowym. Efektem działalności tych grup jest wzrost ilości tzw. brudnych pieniędzy, czyli dochodów uzyskiwanych z nielegalnej działalności, związanej
najczęściej z przemytem i handlem narkotykami, handlem bronią i materiałami wybuchowymi, oszustwami finansowymi (podatkowymi), z działalnością terrorystyczną, prostytucją i handlem żywym towarem, paserstwem, kradzieżami, łapówkami itp. Dochody te, aby mogły swobodnie uczestniczyć w obrocie gospodarczym, nie mogą budzić żadnych wątpliwości co do swej legalności, dlatego też wykorzystywane są coraz bardziej wyrafinowane techniki prania brudnych pieniędzy w celu ukrycia prawdziwego źródła ich pochodzenia i nadania im cech legalności. Pranie brudnych pieniędzy stanowi bardzo duży problem i zagrożenie dla struktur gospodarczych i społecznych każdego państwa, niezależnie od stopnia rozwoju.
W publikacji omówiono istotę procederu prania pieniędzy, zróżnicowane techniki prania pieniędzy, wykorzystywanie przez grupy przestępcze oaz podatkowych, ekonomiczne skutki prania brudnych pieniędzy. Wskazano również na uregulowania prawne i sposoby przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy oraz przedstawiono przykłady autentycznych afer w Polsce dotyczących prania pieniędzy

 ZORGANIZOWANA PRZESTĘPCZOŚĆ A PRANIE PIENIĘDZY
podinsp mgr Zenon Antoni Pauk, Ekspert Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą, Biura Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji.
Problem zorganizowanej przestępczości oraz prania brudnych pieniędzy dotyka Polski w takim samym stopniu jak inne kraje europejskie. Na stosunek naszego kraju do kryminalizacji tego procederu wpłynęło wiele czynników. Jednym z nich jest świadomość zagrożenia płynącego ze skupienia władzy ekonomicznej w rękach ludzi zajmujących się działalnością przestępczą. Przestrogą może być przykład Włoch czy też Kolumbii, w których organizacje przestępcze poprzez swoją pozycję gospodarczą uzyskały znaczących wpływ na działania władz państwowych.