Losowe artykuły
2008-06-18 22:27:00

Rynek kapitałowy
Rynek kapitałowy jest segmentem rynku finansowego, który tworzą transakcje zawierane długoterminowymi instrumentami finansowymi,

2008-06-10 20:39:34

Postacie handlowe tworzyw sztucznych
Do przetwórstwa na wyroby gotowe dostarcza się zwykle tworzywa sztuczne w postaci żywic, tłoczyw lub półwyrobów (półfabrykatów).

Pranie brudnych pieniędzy

Dodał admin, 2008-07-10 Autor / Opracowanie: Monika Kulińska

Pranie Brudnych Pieniędzy oznacza wymianę funduszy otrzymanych w wyniku aktywności kryminalnej na ‘czyste’ pieniądze, bez powiązania ze swoim nielegalnym źródłem.


<  1  2  3  4  5  6  7  8  9    >


Wzrost ilościowy i pojawianie się coraz to nowych form zjawiskowych przestępstw ukierunkowanych na osiąganie znacznych zysków, obliguje organy ścigania do określenia strategii ich zwalczania w wymiarze majątkowym oraz podjęcia zdecydowanych działań mających na celu pozbawienie ich sprawców uzyskanych korzyści. Nieuchronność kary, determinacja oraz szybkość reakcji Policji i właśnie skutki materialne w odniesieniu do przestępcy, to podstawowe czynniki decydujące o nieopłacalności przestępstwa.
Zgodnie z rządowym programem zapobiegania i zwalczania patologii w obrocie gospodarczym oraz pozbawiania członków grup przestępczych możliwości wykorzystywania materialnych efektów przestępczej działalności, Komendant Główny Policji w marcu 2001 roku zobligowała Komendantów Wojewódzkich Policji do podjęcia wspólnych działań z Urzędami Kontroli Skarbowej i Izbami Skarbowymi mających na celu ujawnianie mienia pochodzącego z przychodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nie ujawnionych 2.
O istnieniu nielegalnych dochodów, kapitałów lub majątku decyduje źródło pochodzenia. Mówić o nich można wówczas, gdy tworzące je, zarabiane lub lokowane w nich pieniądze wiążą się z przestępstwem.
Sprawcy podejmują zatem działania, których celem jest ukrycie nielegalnego pochodzenia tych dochodów i kamuflują w ten sposób zarówno samą działalność przestępczą, jak też posiadane mienie lub dochody. Osoby zainteresowane, chcąc czerpać zyski z korzyści materialnych uzyskiwanych w drodze przestępstw podejmują zabiegi utrudniające ustalenie rodzaju i wielkości swoich dochodów, a także utrudniające ustalenie rodzaju, wartości i miejsca posiadanego mienia 3.

Sprawcy uzyskujący nielegalne dochody lub posiadający takie majątki, dążąc do ukrycia ich pochodzenia działają tak, aby w wyniku manipulacji, bądź w drodze legalnych czynności cywilnoprawnych doprowadzić do ich legalizacji i możliwości jawnego używania. Działania te zmierzają więc do ukrycia stanu majątkowego.