Losowe artykuły
2008-06-10 20:53:59

Tworzywa sztuczne
Od co najmniej 60 lat tworzywa sztuczne znajdują coraz większe zastosowanie w różnych dziedzinach techniki i życia codziennego

2008-06-03 21:28:14

Usługi bankowości internetowej
Na początku tego podrozdziału należy zaznaczyć istotną rolę internetowych portali finansowych w bankowości internetowej.

Pranie brudnych pieniędzy

Dodał admin, 2008-07-10 Autor / Opracowanie: Monika Kulińska

Pranie Brudnych Pieniędzy oznacza wymianę funduszy otrzymanych w wyniku aktywności kryminalnej na ‘czyste’ pieniądze, bez powiązania ze swoim nielegalnym źródłem.


<  1  2  3  4  5  6  7  8  9    >


W celu ukrycia posiadanego mienia, sprawcy przeznaczają je między innymi na:
•     inwestycje gospodarcze,  
•     rozpoczęcie działalności gospodarczej,
•     rozwój już funkcjonującego podmiotu gospodarczego poprzez jego doinwestowanie,  
•     otwieranie rachunków bankowych w różnych bankach,  
•     nabywanie nieruchomości,  
•     nabywanie wartościowych rzeczy ruchomych,  
•     inwestycje portfelowe (nabywanie papierów wartościowych),  
•     zakup wartości dewizowych i dzieł sztuki,
lub podejmują zabiegi utrudniające ustalenie rodzaju i miejsca przechowywania mienia, często przeznaczanego na finansowanie dalszej działalności przestępczej, m.in. poprzez:  
•     zakładanie fikcyjnych firm (pozorujących działalność gospodarczą), <
•     zawieranie umów przy pomocy fałszywych dokumentów,  
•     uruchamianie działalności na nazwiska osób trzecich (zaufanych),  
•     pozorowanie legalnych operacji finansowych (pranie pieniędzy),  
•     wyłączanie wspólności majątkowej i fikcyjne rozwiązywanie związków małżeńskich,  
•     darowizny na rzecz osób bliskich lub celowo założonych do tych celów fundacji,  
•     transfer za granicę i dalsze inwestowanie w legalne interesy.
Swoboda działalności gospodarczej umożliwiając swobodny przepływ kapitałów obcych i krajowych ułatwia kamuflaż nieuczciwych dochodów.
Oczywistą konsekwencją tego jest wymieszanie nielegalnego kapitału i nielegalnego majątku z legalnymi środkami, albo ich inwestowanie i lokowanie w sferę legalnego obrotu gospodarczego.
Dodatkowo, w wyniku otwarcia gospodarki polskiej dla inwestycji zagranicznych, powstały okoliczności sprzyjające lokowaniu i inwestowaniu w legalne przedsięwzięcia gospodarcze zagranicznych kapitałów pochodzących z przestępstw popełnianych poza Polską