Losowe artykuły
2008-06-09 20:32:41

BHP przy ścinaniu
Przy ścinaniu należy posługiwać się tylko sprawnymi narzędziami – młotkami, przecinakami i wycinakami. Nie wolno używać przecinaków ze zbitą, zdeformowaną główką.

2008-06-19 21:53:51

Rolnictwo ekologiczne
Rolnictwo ekologiczne jest szansą w warunkach konkurencji z rolnictwem zachodnim zwłaszcza, że rolnicy prowadzący gospodarstwa metodami ekologicznymi mogą otrzymywać z budżetu państwa dotacje.

Rodzaje banków

Dodał admin, 2008-07-13 Autor / Opracowanie: weroni7777

System bankowy obejmuje następujące podstawowe podmioty (instytucje):


<  1  2  3  4  5    >


funkcja transformacyjna np.
a) transformacji wielkości środków (małe środki deponowane udostępniane są w postaci wielkich kwot kredytów)
b) transformacji terminów(terminy depozytów odmienne od terminów kredytowania),
c) transformacji ryzyka(całkowite ryzyko kredytowe jest mniejsze od sumy ryzyk poszczególnych kredytów)
d) transformacji przestrzennej alokacji środków (doprowadza do zrównoważenia przestrzennej struktury popytu i podaży kapitałów)

Klasyfikacja banków operacyjnych
Klasyfikacja może być dokonywana z punktu widzenia różnych kryteriów, np.
rodzaju działalności  - banki uniwersalne, banki specjalistyczne, np. depozytowo-kredytowe, kredytowe,  inwestycyjne, hipoteczne, samochodowe, rozliczeniowo-depozytowe,  akceptacyjno-gwarancyjne)
skali działalności – bank ogólnogospodarcze, banki branzowe., np. rolne, budowlane, eksportowo-importowe
charakteru obsługiwanego rynku – banki detaliczne, hurtowe, hurtowo-detaliczne, apeksowe (wielkie korporacje)
formy własności – prywatne (z kapitałem wyłącznie rodzimym, z kapitałem zagranicznym), państwowe, komunalne, spółdzielcze
formy prawnej – spółki akcyjne, spółdzielnie, przedsiębiorstwa państwowe
formy organizacyjnej – banki wielooddziałowe, jednooddziałowe, grupy bankowe, holdingi, konglomeraty
obszaru działania – banki globalne, międzynarodowe, krajowe, regionalne, lokalne

Przykłady banków operayjnych

Holding bankowy
Spółka akcyjna posiadająca akcje jednego lub więcej banków. Kontrola holdingu nad przejętym bankiem może być pełna lub częściowa