Losowe artykuły
2008-06-10 21:14:02

Fizjoterapia
Fizjoterapia jest autonomicznym i samodzielnym zawodem wykonywanym w ochronie zdrowia; osoby wykonujące go współpracują na otwartych i równych zasadach z lekarzami medycyny.

2008-07-07 21:01:45

Witaminy w dietetyce
Witaminy to związki organiczne o bardzo zróżnicowanej budowie. Mimo, iż nie są źródłem energii, ani materiałem budulcowym w organizmie człowieka, regulują zachodzące procesy

Rodzaje banków

Dodał admin, 2008-07-13 Autor / Opracowanie: weroni7777

System bankowy obejmuje następujące podstawowe podmioty (instytucje):


<  1  2  3  4  5  


Banki hipoteczne
BPH Bank Hipoteczny są
Śląski Bank Hipoteczny S.A.
BRE Bank Hipoteczny są
Nykredit Realkredit Oddział w Polsce

Banki spółdzielcze
Są to instytucje bankowe zorganizowane na zasadach solidarnej odpowiedzialności materialnej członków spółdzielni za działalność danej spółdzielni,  m.in. przez wkłady członkowskie. Współcześnie banki spółdzielcze są najczęściej bankami uniewrsalnymi ze względu na konkurencję, walkę o wyniki finansowe, rozszerzyły krąg klientów poza obręb własnych członków.  Ze względu na ograniczenia kapitałów własnych (udziałowych) banki spółdzielcze zostały objęte obowiązkiem zrzeszania się w bankach zrzeszających. Bank spóldzielczy zobowiązany jest do posiadania co najmniej jedenj akcji banku zrzeszającego.

Obecnie w Polsce działają trzy zrzeszenia banków spółdzielczych:
Bank Polskiej Spółdzielczości
Spółdzielcza Grupa Bankowa
Mazowiecki Bank Regionalny

Banki zrzeszające
Bank zrzeszający wykonuje czynności bankowe oraz inne czynności, tak jak każdy bank komercyjny, a ponadto: prowadzi rachunki bzrzeszonych banków, poprzez które przeprowadza  ich rozliczenia pieniężne; na tych rachunkach zrzeszone banki utrzymują również rezerwy obowiazkowe oraz nalicza i utrzymuje rezerwę obowiązkową zrzeszonych banków spółdzielczych na rachunku w narodowym Banku polskiem (NBP).

Najwieksze banki  w Polsce
1.PKO Bank Polski
2.Bank Pekao
3.Bank BPH
4.Bank Handlowy
5.ING Bank Śląski
6.Bank Zachodni WBK
7.Bank Millenium
8.Kredyt  Bank
9.BRE Bank
10.Bank BGŻ

Wszystkie banki prócz Pekao są bankami z większościowym kapitałem zagranicznym.