Losowe artykuły
2008-05-29 21:46:07

Belgia
Belgia jest państwem federacyjnym Europie zachodniej w południowych Niderlandach. Graniczy od zachodu z Francją, od południa z Luksemburgiem, od wschodu z Niemcami i od północy z Holandią

2008-07-13 18:43:07

Działalność gospodarcza
Według prawa działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż

Artykuły Turystyka - ww5

Artykuły Turystyka - ww5

Losowe artykuły

Jontoforeza
Do zabiegów wchodzących w skład elektroterapii, wykorzystywanych w gabinetach kosmetycznych zalicza się m.in. jontoforeza.

Zabezpieczenie kredytów
Prawne zabezpieczenie kredytu powinno zapewnić bankowi zwrot udzielanego kredytu wraz z odsetkami i ewentualnymi kosztami.